Perkembangan, Cabaran dan Aplikasi Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Malaysia

RR
rye ra
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Perkembangan, Cabaran dan Aplikasi Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Malaysia by Mind Map: Perkembangan, Cabaran dan Aplikasi Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Malaysia

1. 6 teras utama dan salah satunya ialah pembangunan modal insan yang memberikan tumpuan untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi

2. "masyarakat yang saintifik dan progresif, masyarakat yang inovatif yang bukan sahaja menjadi pengguna kepada teknologi malah menjadi penyumbang kepada dunia sains dan teknologi pada masa depan" Mahathir Mohamad, 1998

3. Penggunaan Komputer di Sekolah

3.1. Komputer=Tutor,Tutee dan Tool

3.1.1. TUTOR - komputer persembahkan maklumat, nilai respons pelajar, beri maklum balas

3.1.1.1. Contoh: latih tubi,tutorial,simulasi

3.1.2. TUTEE - komputer=pelajar manakala pelajar=pengajar

3.1.2.1. Contoh Perisian: TURBO C++,AUTO-CAD,MATHLAB

3.1.3. TOOL - komputer diguna oleh guru sebagai alat membuat sesuatu kerja.

3.1.3.1. Contoh perisian: Microsoft Office, Linux

4. Pengenalan

4.1. Perkembangan teknologi maklumat banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, dalam bidang pendidikan khususnya, pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan anjakan baru dalam teknik pedagogi guru

5. Koridor Raya Multimedia

5.1. dianggap sebagai pemacu untuk mencapai wawasan 2020

6. Sekolah Bestari

6.1. Pelengkap misi nasional untuk mencapai wawasan 2020

6.2. diperkenalkan pada tahun 1997

6.3. pada 1999, 84 sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk projek sekolah bestari

6.4. didefinisikan sebagai institusi pendidikan yang mempraktikan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah yang menyediakan pelajar kepada era teknologi maklumat dan antara langakah yang dijalankan untuk membestarikan sekolah temasuklah penyediaan makmal komputer, TV pendidikan dan penyediaan kemudahan SchoolNet

6.5. pencapaian objektif spesifik yang dicapai oleh pelajar dengan pelbagai pendekatan termasuklah secara individu, berpasangan, kumpulan kecil dengan kehadiran fasilitator ataupun dengan menggunakan simulasi multimedia berasakan komputer

7. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

7.1. dirancang dan dilaksanakan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral, dan bertaraf dunia.

7.2. pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

7.3. usaha melengkapkan semua sekolah dengan infastruktur, perkakasan, perisian dan aplikasi, latihan guru serta pengurusan perubahan yang bersesuaian dan mencukupi. Antaranya :

7.3.1. Peruntukan rm82 juta untuk kelengkapan tele persidangan, kemudahan telefon satelit dan faks tanpa talian di lebih 5800 sekolah luar bandar dan pedalaman.