Kommunikáció fajtái

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kommunikáció fajtái by Mind Map: Kommunikáció fajtái

1. Tömegkommunikáció

1.1. Sajtó

1.1.1. Metropol

1.2. Rádió

1.2.1. Class Fm

1.3. TV

1.3.1. Tv2

1.3.2. Rtl Klub

1.4. Közterületi objektumok

1.4.1. Feliratok

1.4.2. Plakátok

1.5. Internet

1.6. Videó

1.7. Reklám

2. Szervezeti Kommunikáció

3. Diskurzuselemzés

4. Beszélgetéselemzés

5. Lingvisztika

6. Szociolingvisztika

7. Kognitív lingvisztika

8. Szemiotika

9. Pragmatika

10. Egyéb kommunikációs ismeretek

10.1. Beszédírás

10.2. Retorika

10.3. Interperszonális kommunikáció

11. Vállalati Kommunikáció

11.1. Issue Management

11.2. Ágazati Kapcsolatok

11.3. Pénzügyi kapcsolatok