Repetition

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Repetition by Mind Map: Repetition

1. K3

1.1. 1

1.1.1. Netværk: LAN, WAN, MAN, Internetwork, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN Netværksprotokoller: 802.11a, b, c, d, e, f, g osv.

1.2. 2

1.2.1. WLAN: 0,15 - 1,5km i rækkevidde og 11 - 108Mbps i båndbredde

1.3. 3

1.3.1. OSI -> 7 lag: Applikation, Præsenation, Session, Transport, Network, Data link, Physical. Nej OSI passer ikke til internettet, fordi at Internettet gør brug af 4 lag i OSI modellen. Disse lag er Applikation, Transport, Network og Network interface

1.4. 4

1.4.1. LAN, WAN, IP, TCP, HTCP

1.5. 5

1.5.1. 64 bits

1.5.2. Den første bruges til at finde typen af netværket, den anden del finder vejen, den sidste del bruges til at skabe forbindelse

1.5.3. Fire klasser af IP adresser: A, B, C, D

1.6. 6

1.6.1. Routing Information Protocol (RIP)

1.6.2. Hvert 30. sekund

1.7. 7

1.7.1. 32 bits i begge to

1.8. 8

1.8.1. Wireshark

2. K4

2.1. 1

2.1.1. Ja

2.2. 2

2.2.1. 1984

2.2.2. Objekt

2.3. 3

2.3.1. TCP

2.4. 4

2.4.1. Port: Computerens modtager/identifier.

2.4.2. IP-adresse: et unikt nummer som netværksenheder (f.eks. computere) bruger til at kommunikere med hinanden over Internetprotokollen (IP).

2.4.3. Process: En instans af et computerprogram som udføres. Et computerprogram kan siges at være en samling af instruktioner, og en process udfører så disse instrukser.

2.4.4. Socket: Et slutpunkt i interproceskommunikation i et computer system

2.5. 5

2.5.1. Nej

2.6. 6

2.6.1. Nej

2.7. 7

2.7.1. IBM

2.7.2. UDP og TCP

2.8. 8

2.8.1. Fleksibilitet, fx. skype som ligger over den almindelige network, ellers er der andre eksempler som ekstra sikkerhed ved TOR

3. K5: Remote Invocation

3.1. 1

3.1.1. Den måde de taler sammen på. Fx. så er Java Remote Invocation en API for at simplificere kommunikation mellem Java objekter.

3.2. 2

3.2.1. Request. Request, reply. Request, reply, acknowledge

3.3. 3

3.3.1. Failure modellen (En af de fundamentale modeller)

3.4. 4

3.4.1. Remote Methode Invocation

3.5. 5

3.5.1. Nej, der bruges SOAP

3.6. 6

3.6.1. Fordi RMI'er gør kommunikation mere simpel.

3.7. 7

3.7.1. Proxy

3.8. 8

3.8.1. TCP

4. K7: Opperative System Support

4.1. 1

4.1.1. Windows, Linux, OSX, UNIX

4.2. 2

4.2.1. Få programmer, flere processer, flest tråde

4.3. 3

4.3.1. Thread. Java API (Oracle). Figur 4.12

4.4. 4

4.4.1. Thread per request. Thread per object. Thread per session

4.5. 5

4.5.1. Operativsystemet

4.6. 6

4.6.1. Arraylist

4.7. 7

4.7.1. Nej. start() kører programmet

4.8. 8

4.8.1. Kerner

5. K9: Web Services

5.1. 1

5.1.1. XML

5.2. 2

5.2.1. Simple Object Access Protocol. Protokol til at udveksle XML beskeder

5.3. 3

5.3.1. Web Services Description Language

5.4. 4

5.4.1. Universal Description Discovery and Integration

5.5. 5

5.5.1. HyperText Transfer Protocol: Regelsæt for at sende og modtage data

5.6. 6

5.6.1. REST er konkurrent til SOAP

5.7. 7

5.7.1. Lagerplads, database, x

5.8. 8

5.8.1. Ja

6. K11: Sikkerhed

6.1. 1

6.1.1. Nej

6.2. 2

6.2.1. En

6.3. 3

6.3.1. Verysign

6.4. 4

6.4.1. Alice og Bob

6.5. 5

6.5.1. Leftshift, rightshift og XOR

6.6. 6

6.6.1. Det som er krypteret kan ikke læses, men en digital signatur kan læses

6.7. 7

6.7.1. RSA og TEA. Symmetriske

6.8. 8

6.8.1. Digital signatur

7. K17: Distributed Transactions

7.1. 1

7.1.1. Nej. Enten godt eller dårligt

7.2. 2

7.2.1. To typer transaktioner: Flat og nested

7.3. 3

7.3.1. Koordinator

7.4. 4

7.4.1. Voting phase og Completion phase

7.5. 5

7.5.1. TCP

7.6. 6

7.6.1. doCommit, doRapport

7.7. 7

7.8. 8

8. K1:

8.1. 1

8.1.1. Beskeder

8.2. 2

8.2.1. Distribueret System

8.3. 3

8.3.1. Server

8.4. 4

8.4.1. Backbone

8.5. 5

8.5.1. Uniform Resource Locator

8.5.1.1. En ressource adresse

8.6. 6

8.6.1. Nej, fordi det betyder at man ved hvad tastaturet gør, men kan ikke se det

8.7. 7

8.7.1. Nej, http:// eller https://

8.8. 8

8.8.1. Bits, bytes (kilo, mega, giga, tetra, petra). 1 byte = 8 bits. 1 kilobit = 128 bytes. 10 * 8 * 128 * 8 * 128 * 8 = 83.886.080

9. K2:

9.1. 1

9.1.1. Den fysiske model viser systemets hardware komponenter. Den definerer ligeledes systemets enheder.

9.2. 2

9.2.1. Ja. Den viser systemets komponenter, og hvordan enkelte komponenter kommunikerer med hinanden

9.3. 3

9.3.1. Ja, arkitekturmodellerne overvejer middleware platforms, samt forklarer systemets størrelse/kompleksitet og dermed også tiering

9.4. 4

9.4.1. Client-Server model

9.5. 5

9.5.1. Security

9.6. 6

9.6.1. Failure

9.7. 7

9.7.1. Interaction

9.8. 8

9.8.1. En tynd klient, er en klient som afhænger af en server for regnekraft(... og harddisk osv). Selve klienten har kun en grafisk overflade.