Program za simulaciju utovara, prijevoz i istovar tehničke robe pomoću teretnog vlaka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program za simulaciju utovara, prijevoz i istovar tehničke robe pomoću teretnog vlaka by Mind Map: Program za simulaciju utovara, prijevoz i istovar tehničke robe pomoću teretnog vlaka

1. Datoteke zaglavlja

1.1. stog_polje.h

1.1.1. implementacija stoga pomoću statičkog polja

1.2. stog_pokazivac.h

1.2.1. implementacija stoga pomoću pokazivača

2. Operacije nad stogom

2.1. TopS(S)

2.1.1. vraća vrijednost elementa koji se nalazi na vrhu stoga

2.2. PushS(x,S)

2.2.1. na vrh stoga ubaci novi element

2.3. PopS(S)

2.3.1. briše element s vrha stoga

2.4. InitS(S)

2.4.1. inicira prazan stog

2.5. IsEmptyS(S)

2.5.1. provjerava da li je stog prazan

3. Funkcije programa

3.1. Utovar robe u skladištu

3.2. *Istovar svih modela najjeftinije tehničke robe na prvoj stanici *Prikaz stanja na stogu

3.3. *Istovar sve tehničke robe čija je cijena veća od 5000 kn, a proizvedena je u posljednja 3 mjeseca na drugoj stanici *Prikaz stanja na stogu