Main_stog.cpp

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Main_stog.cpp by Mind Map: Main_stog.cpp

1. implementacije

1.1. pomocu pokazivaca i polja

1.1.1. initS isemptyS pushS popS topS

2. utovar

2.1. utovara sve proizvode ručno osim tehničkih njih generira automatski

3. istovar

3.1. istovara najjeftiniji tehnički proizvod na stogu

4. initS

4.1. inicijalizira novi stog

5. isemptyS

5.1. funkcija koja provjerava da li je stog prazan

6. popS

6.1. funkcija koja briše element s vrha stoga

7. pushS

7.1. dodaje novi element na stog

8. topS

8.1. vraca vrijednost elementa s vrha stoga