Öğretim Tasarımı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim Tasarımı by Mind Map: Öğretim Tasarımı

1. İçerik Yönetim Sistemleri

2. Öğretim Tasarımı Modelleri

2.1. Genel Öğretim Sistemleri Tasarımı Modeli

2.1.1. Analiz

2.1.1.1. İhtiyaç Analizi

2.1.1.2. Görev Analizi

2.1.1.3. Öğretimsel Analiz

2.1.2. Tasarım

2.1.3. Geliştirme

2.1.4. Uygulama

2.1.5. Değerlendirme

2.2. ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli

2.3. Seels ve Glasgow Öğretim Tasarımı Modeli

2.4. Dick ve Carey Öğretim Tasarımı Modeli

2.5. Amerikan Hava Kuvvetleri Öğretim Tasarımı Modeli

2.6. Gagne, Briggs ve Wager Öğretim Tasarımı Modeli

2.7. ASSURE Öğretim Tasarımı Modeli

2.8. Smith ve Regan Öğretim Tasarımı Modeli

2.9. R2D2 Öğretim Tasarımı Modeli

2.10. Reiser ve Dick Öğretim Tasarımı Modeli

2.11. Kemp, Morrison ve Ross Öğretim Tasarımı Modeli

2.12. ARCS Öğretim Tasarımı Modeli

3. Performans Teknolojileri

4. Öğrenme Teorileri

4.1. Davranışçılık

4.1.1. Bloom'un Taksonomisi

4.1.2. Gagne'nin Taksonomisi

4.1.3. Gagne'nin Öğrenimin 9 İlkesi

4.2. Bilişselcilik

4.3. Yapılandırmacılık

4.3.1. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

4.3.2. Probleme Dayalı Öğrenme

5. Medya

5.1. Mobil

5.1.1. Telefon

5.1.2. Tablet

5.2. Multimedya

5.2.1. Video

5.2.2. Ses Kaydı

5.2.3. Animasyon

5.2.4. E-Kitap

5.3. Televizyon

5.4. Radyo

5.5. Oyun

5.5.1. Eğitsel Oyun

5.5.2. Simulasyon

5.6. Projektör

5.7. Akıllı Tahta

5.8. Blog

5.9. Wiki

5.10. Bulut Teknolojileri

5.11. Podcasts

5.12. Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları

5.13. İnternet

5.13.1. Web 2.0

5.13.1.1. Sosyal Ağlar

5.13.1.1.1. Facebook

5.13.1.1.2. Twitter

5.13.2. E-Posta

5.13.3. Senkron Web Konferans Araçları

5.13.3.1. Adobe Connect

5.13.4. Öğrenme Yönetim Sistemleri

6. TPACK

6.1. Teknolojik Yeterlilik

6.2. İçerik Bilgisi

6.3. Pedagojik Yeterlilik

7. Öğretim Tasarımı Kuramları

7.1. Bilişsel

7.1.1. Öğe Gösterim Kuramu

7.1.2. Ayrıntılandırma Kuramı

7.1.3. Landamatik Kuramı

7.2. Duyuşsal

7.2.1. Sosyal, Etiksel ve Zihinsel Gelişim Kuramı

7.2.2. Duygusal Zeka Kuramı

7.2.3. Tutum Öğretimi Kuramı

7.2.4. Karakter Eğitimi Kuramı

7.3. Psikomotor

7.3.1. Fiziksel Becerilerin Gelişimi Kuramı

8. Araştırma Yöntemleri

8.1. Biçimlendirici Araştırma

9. iletişim

9.1. Bilgi

9.2. Gönderici

9.3. Kanal

9.4. Alıcı

9.5. Hedef

9.6. Gürültü

10. Etkileşim

11. Yeniliğin Yayılımı Kuramı

12. Hikaye Tahtaları

13. Öğretimsel Mesaj