Öğretim Tasarımı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim Tasarımı by Mind Map: Öğretim Tasarımı

1. İçerik Yönetim Sistemleri

2. Medya

2.1. Mobil

2.1.1. Telefon

2.1.2. Tablet

2.2. Multimedya

2.2.1. Video

2.2.2. Ses Kaydı

2.2.3. Animasyon

2.2.4. E-Kitap

2.3. Televizyon

2.4. Radyo

2.5. Oyun

2.5.1. Eğitsel Oyun

2.5.2. Simulasyon

2.6. Projektör

2.7. Akıllı Tahta

2.8. Blog

2.9. Wiki

2.10. Bulut Teknolojileri

2.11. Podcasts

2.12. Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları

2.13. İnternet

2.13.1. Web 2.0

2.13.1.1. Sosyal Ağlar

2.13.1.1.1. Facebook

2.13.1.1.2. Twitter

2.13.2. E-Posta

2.13.3. Senkron Web Konferans Araçları

2.13.3.1. Adobe Connect

2.13.4. Öğrenme Yönetim Sistemleri

3. Öğretim Tasarımı Kuramları

3.1. Bilişsel

3.1.1. Öğe Gösterim Kuramu

3.1.2. Ayrıntılandırma Kuramı

3.1.3. Landamatik Kuramı

3.2. Duyuşsal

3.2.1. Sosyal, Etiksel ve Zihinsel Gelişim Kuramı

3.2.2. Duygusal Zeka Kuramı

3.2.3. Tutum Öğretimi Kuramı

3.2.4. Karakter Eğitimi Kuramı

3.3. Psikomotor

3.3.1. Fiziksel Becerilerin Gelişimi Kuramı

4. iletişim

4.1. Bilgi

4.2. Gönderici

4.3. Kanal

4.4. Alıcı

4.5. Hedef

4.6. Gürültü

5. Yeniliğin Yayılımı Kuramı

6. Hikaye Tahtaları

7. Öğretimsel Mesaj

8. Öğretim Tasarımı Modelleri

8.1. Genel Öğretim Sistemleri Tasarımı Modeli

8.1.1. Analiz

8.1.1.1. İhtiyaç Analizi

8.1.1.2. Görev Analizi

8.1.1.3. Öğretimsel Analiz

8.1.2. Tasarım

8.1.3. Geliştirme

8.1.4. Uygulama

8.1.5. Değerlendirme

8.2. ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli

8.3. Seels ve Glasgow Öğretim Tasarımı Modeli

8.4. Dick ve Carey Öğretim Tasarımı Modeli

8.5. Amerikan Hava Kuvvetleri Öğretim Tasarımı Modeli

8.6. Gagne, Briggs ve Wager Öğretim Tasarımı Modeli

8.7. ASSURE Öğretim Tasarımı Modeli

8.8. Smith ve Regan Öğretim Tasarımı Modeli

8.9. R2D2 Öğretim Tasarımı Modeli

8.10. Reiser ve Dick Öğretim Tasarımı Modeli

8.11. Kemp, Morrison ve Ross Öğretim Tasarımı Modeli

8.12. ARCS Öğretim Tasarımı Modeli

9. Performans Teknolojileri

10. Öğrenme Teorileri

10.1. Davranışçılık

10.1.1. Bloom'un Taksonomisi

10.1.2. Gagne'nin Taksonomisi

10.1.3. Gagne'nin Öğrenimin 9 İlkesi

10.2. Bilişselcilik

10.3. Yapılandırmacılık

10.3.1. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

10.3.2. Probleme Dayalı Öğrenme

11. TPACK

11.1. Teknolojik Yeterlilik

11.2. İçerik Bilgisi

11.3. Pedagojik Yeterlilik

12. Araştırma Yöntemleri

12.1. Biçimlendirici Araştırma

13. Etkileşim