การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้านการแพทย์

1.1. http://www.youtube.com/watch?v=LEpTTolebqo

1.2. http://www.youtube.com/watch?v=HnxFMm_1VIE

1.3. http://www.youtube.com/watch?v=jkvsLGk5M7o

2. อวกาศ

2.1. http://www.youtube.com/watch?v=ktGPIsJbYng

2.2. http://www.youtube.com/watch?v=bOSHE4fXbCA

2.3. http://www.youtube.com/watch?v=E00e98vN7co

3. การศึกษา

3.1. http://www.youtube.com/watch?v=JVWQWetoNtM

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=j59JxfbvxGg

4. การทหาร

4.1. http://www.youtube.com/watch?v=sikxR9Ryp7k

5. การท่องเที่ยว

5.1. http://www.youtube.com/watch?v=hgD36kngwXw

5.2. http://www.youtube.com/watch?v=e0gd4mjserI