Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IPMA ICB / NCB 3.0 by Mind Map: IPMA ICB / NCB 3.0
5.0 stars - 31 reviews range from 0 to 5

IPMA ICB / NCB 3.0

Kompetencje kontekstowe

Orientacja na projekty

Orientacja na programy

Orientacja na portfele

Wdrażanie systemu zarzadzania projektami programem i portfelem

Stałe struktury organizacji

Działalność gospodarcza

Systemy, produkty i technologie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko

Finanse

Prawo

Kompetencje techniczne

Sukces zarządzanie projektami

Interesariusze

Wymagania i cele projektu

Ryzyko zagrożenia i szanse

Jakość

Organizacja projektu

Praca zespołowa

Rozwiązywanie problemów

Struktury projektu

Zakres i produkty cząstkowe

Czas i etapy (fazy) projektu

Zasoby

Koszty i zasoby finansowe

Zamówienia i kontrakty

Zmiany

Kontrola i raporty

Informacja i dokumentacja

Komunikacja

Rozpoczynanie

Zamykanie

Kompetencje behawioralne

Przywództwo

Zaagażowanie i motywacja

Samokontrola

Asertywność

Odprężanie

Kreatywność

Zorientowanie na wyniki

Sprawność

Konsultowanie

Negocjowanie

Konflikty i kryzysy

Wiarygodność

Docenianie wartość

Etyka

Głowna, najważniejsza pozycja

Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences