Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

IPMA ICB / NCB 3.0 by Mind Map: IPMA ICB / NCB 3.0
5.0 stars - 31 reviews range from 0 to 5

IPMA ICB / NCB 3.0

Kompetencje kontekstowe

Orientacja na projekty

PRINCE2 Skuteczne Zarządzanie Projektami, ISBN-13: 978-0113312245, 365 pages, http://www.amazon.com/PRINCE2-Skuteczne-Zarzadzanie-Projektami-Edition/dp/0113312245

An Introduction to PRNCE2: Managing and directing sucessful projects, ISBN-13: 978-0113311880, 123 pages, http://www.amazon.co.uk/An-introduction-PRINCE2-directing-successful/dp/0113311885

Directing Successful Projects with PRINCE2, ISBN-13: 978-0113310609, 166 pages, http://www.amazon.com/Directing-Successful-Projects-PRINCE2-Edition/dp/0113310609

A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide, ISBN-13: 978-1935589679, 589 pages, http://www.amazon.com/Guide-Project-Management-Body-Knowledge/dp/1935589679

ISO 21500

Orientacja na programy

MSP, ISBN-13: 978-0113313273, 313 pages, http://www.amazon.co.uk/Managing-successful-programmes-Rod-Sowden/dp/0113313276/

The Standard for Program Management: Third Edition, ISBN-13: 978-1935589686, 176 pages, http://www.amazon.co.uk/Standard-Program-Management-Third/dp/1935589687/

MSP Pocketbook, ISBN-13: 978-0113313549, 82 pages, http://www.amazon.co.uk/Managing-successful-programmes-pocketbook-copies/dp/0113313543

Program Management (Fundamentals of Project Management), ISBN-13: 978-0566088827, 214 pages, http://www.amazon.com/Program-Management-Fundamentals-Project/dp/0566088827/

The Handbook of Program Management: How to Facilitate Project Success with Optimal Program Management, ISBN-13: 978-0071494724, 288 pages, http://www.amazon.com/The-Handbook-Program-Management-Facilitate/dp/0071494723

Orientacja na portfele

MoP, ISBN-13: 978-0113312948, 153 pages, http://www.amazon.co.uk/Management-portfolios-Stephen-Jenner/dp/0113312946

The Standard for Portfolio Management: Third Edition, ISBN-13: 978-1935589693, 189 pages, http://www.amazon.co.uk/Standard-Portfolio-Management-Project-Institute/dp/1935589695

Managing benefits: optimizing the return from investments, ISBN-13: 978-0117081109, 308 pages, http://www.amazon.co.uk/Managing-benefits-optimizing-return-investments/dp/0117081108

Wdrażanie systemu zarzadzania projektami programem i portfelem

P3M3

OPM3

PMMM

PRINCE2® Maturity Model (P2MM), 34 pages, http://www.p3m3-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=462&sID=210

PRINCE2® Maturity Model (P2MM) - Self-Assessment, 22 pages, http://www.p3m3-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=469&sID=210

Stałe struktury organizacji

Struktura organizacyjna (liniowa)

Struktura tymczasowa (projektowa)

Organizacja funkcyjna (z pośrednikiem lub bez)

Organizacja macierzowa (słaba zrównoważona, mocna)

Organizacja projektowa (czysta ze wsparciem)

Działalność gospodarcza

Systemy, produkty i technologie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Human Resource Management, 13th Edition, ISBN-13: 978-0538453158, 672 pages, http://www.amazon.com/Human-Resource-Management-13th-Edition/dp/053845315X

Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage, 8th Edition, ASIN: B008JNZ4VU, 800 pages, http://www.amazon.com/Human-Resource-Management-Patrick-Wright-ebook/dp/B008JNZ4VU

Human Factors in Project Management: Concepts, Tools, and Techniques for Inspiring Teamwork and Motivation, ISBN-13: 978-0787996291, 368 pages, http://www.amazon.com/Human-Factors-Project-Management-Techniques/dp/0787996297

Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko

ISO 27001

ISO 14000

Finanse

Prawo

Kompetencje techniczne

Sukces zarządzanie projektami

Interesariusze

Managing Stakeholder Expectations for Project Success: A Knowledge Integration Framework and Value Focused Approach, ISBN-13: 978-1604270860, 360 pages, http://www.amazon.com/Managing-Stakeholder-Expectations-Project-Success/dp/1604270861

Practical People Engagement: Leading Change through the Power of Relationships, ISBN-13: 978-0992711412, 284 pages, http://www.amazon.com/Practical-People-Engagement-Leading-Relationships/dp/099271141X

Wymagania i cele projektu

Managing benefits: optimizing the return from investments, ISBN-13: 978-0117081109, 308 pages, http://www.amazon.co.uk/Managing-benefits-optimizing-return-investments/dp/0117081108

A senior manager's guide to managing benefits: optimizing the return from investments, ISBN-13: 978-0117081635, 58 pages, http://www.amazon.co.uk/senior-managers-guide-managing-benefits/dp/0117081639

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), ISBN-13: 978-0981129211, 272 pages, http://www.amazon.co.uk/Guide-Business-Analysis-Knowledge%C2%AE-BABOK%C2%AE/dp/0981129218

Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success, ISBN-13: 978-1906124236, 284 pages, http://www.amazon.co.uk/Business-Analysis-Techniques-Essential-Success/dp/190612423X/

Business Analysis, ISBN-13: 978-1906124618, 302 pages, http://www.amazon.co.uk/Business-Analysis-Debra-Paul/dp/1906124612

Seven Steps to Mastering Business Analysis, ISBN-13: 978-1604270075, 384 pages, http://www.amazon.com/Seven-Steps-Mastering-Business-Analysis/dp/1604270071

Ryzyko zagrożenia i szanse

M_o_R - Management of risk: guidance for practitioners, ISBN-13: 978-0113312740, 154 pages, http://www.amazon.co.uk/Management-risk-guidance-practitioners-Government/dp/0113312741

Practice Standard for Project Risk Management, ISBN-13: 978-1933890388, 116 pages, http://www.amazon.com/Practice-Standard-Project-Risk-Management/dp/193389038X

Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting Positive Risk, ISBN-13: 978-0824748081, 340 pages, http://www.amazon.ca/Effective-Opportunity-Management-Projects-Exploiting/dp/0824748085

A Practical Guide to Risk Management, ISBN-13: 978-1934667415, 228 pages, http://www.amazon.com/A-Practical-Guide-Risk-Management/dp/1934667412

ISO 31000

Jakość

ISO 9001

Organizacja projektu

PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, ISBN-13: 978-83-246-2774-5, >200 pages, http://helion.pl/ksiazki/pmo-praktyka-zarzadzania-projektami-i-portfelem-projektow-w-organizacji-seweryn-spalek-maciej-bodych,pmopra.htm

Advanced Project Portfolio Management and the PMO, ISBN-13: 978-1932159028, 434 pages, http://www.amazon.com/Advanced-Project-Portfolio-Management-PMO/dp/1932159029

Praca zespołowa

The 17 Indisputable Laws of Teamwork: Embrace Them and Empower Your Team, ISBN-13: 978-1400204731, 288 pages, http://www.amazon.com/The-17-Indisputable-Laws-Teamwork/dp/1400204739

Rozwiązywanie problemów

Project Management That Works: Real-World Advice on Communicating, Problem-Solving, and Everything Else You Need to Know to Get the Job Don, ISBN-13: 978-0814409886, 240 pages, http://www.amazon.com/Project-Management-That-Works-Problem-Solving/dp/0814409881

Struktury projektu

Zakres i produkty cząstkowe

Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More, ISBN-13: 978-1478129226, 138 pages, http://www.amazon.com/Project-Management-Lite-Enough-Nothing/dp/1478129220/

Czas i etapy (fazy) projektu

Practice Standard for Scheduling, ISBN-13: 978-1935589242, 142 pages, http://www.amazon.com/Practice-Standard-Scheduling-Management-Institute/dp/1935589245

Practice Standard for Work Breakdown Structures, ISBN-13: 978-1933890135, 111 pages, http://www.amazon.com/Practice-Standard-Work-Breakdown-Structures/dp/1933890134

The Scheduling Maturity Model, ISBN-13: 978-1903494479, 43 pages, http://www.amazon.com/The-Scheduling-Maturity-Model/dp/1903494478

Zasoby

Koszty i zasoby finansowe

Zamówienia i kontrakty

Zmiany

Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools and Techniques of Organizational Change, ISBN-13: 978-0749464356, 502 pages, http://www.amazon.com/Making-Sense-Change-Management-Organizational/dp/0749464356/

Change Management: The People Side of Change, ISBN-13: 978-1930885615, 148 pages, http://www.amazon.com/Change-Management-People-Side/dp/193088561X/

Kontrola i raporty

Informacja i dokumentacja

Komunikacja

Project Management Communications Bible, ISBN-13: 978-0470137406, 807 pages, http://www.amazon.com/Project-Management-Communications-Bible-William/dp/0470137401/

Project Management: Influence and Leadership Building Rapport in Teams, A practical Guide, ASIN: B00BURKSO0, 104 pages, http://www.amazon.com/Project-Management-Influence-Leadership-management-ebook/dp/B00BURKSO0/

Rozpoczynanie

Zamykanie

Kompetencje behawioralne

Przywództwo

Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t, ISBN-13: 978-1591845324, 240 pages, http://www.amazon.com/Leaders-Eat-Last-Together-Others/dp/1591845327

The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will Follow You (10th Anniversary Edition), ISBN-13: 978-0785288374, 336 pages, http://www.amazon.com/21-Irrefutable-Laws-Leadership-Anniversary/dp/0785288376/

Leadership 101: What Every Leader Needs to Know, ISBN-13: 978-1596448315, http://www.amazon.com/Leadership-101-Every-Leader-Needs/dp/1596448318

Start With Why, ISBN-13: 978-1591846444, 256 pages, http://www.amazon.com/Start-Why-Leaders-Inspire-Everyone/dp/1591846447/

Zaagażowanie i motywacja

Human Factors in Project Management: Concepts, Tools, and Techniques for Inspiring Teamwork and Motivation, ISBN-13: 978-0787996291, 368 pages, http://www.amazon.com/Human-Factors-Project-Management-Techniques/dp/0787996297

Reinventing Project Management: The Diamond Approach to Successful Growth & Innovation, ISBN-13: 978-1591398004, 288 pages, http://www.amazon.com/Reinventing-Project-Management-Successful-Innovation/dp/1591398002

Samokontrola

The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do To Get More of It, ISBN-13: 978-1583334386, 288 pages, http://www.amazon.com/Willpower-Instinct-Self-Control-Works-Matters/dp/1583334386/

Temptation: Finding Self-Control in an Age of Excess, ASIN: B005GSZI9E, 323 pages, http://www.amazon.com/Temptation-Finding-Self-Control-Age-Excess-ebook/dp/B005GSZI9E/

Asertywność

The Assertiveness Workbook: How to Express Your Ideas and Stand Up for Yourself at Work and in Relationships, ISBN-13: 978-1572242098, 200 pages, http://www.amazon.com/The-Assertiveness-Workbook-Yourself-Relationships/dp/1572242094

Assertiveness for Earth Angels: How to Be Loving Instead of "Too Nice", ISBN-13: 978-1401928803, 205 pages, http://www.amazon.com/Assertiveness-Earth-Angels-Loving-Instead/dp/1401928803

Odprężanie

The Relaxation and Stress Reduction Workbook (New Harbinger Self-Help Workbook)

Stress Management: An Easy to Understand Book Full of Tips and Tricks to Fight Against Everyday Stress and Anxiety, ISBN-13: 978-1492272106, 28 pages, http://www.amazon.com/Stress-Management-Understand-Against-Everyday/dp/1492272108

Kreatywność

Zorientowanie na wyniki

Sprawność

Konsultowanie

Getting Started in Consulting, ISBN-13: 978-0470419809, 320 pages, http://www.amazon.com/Getting-Started-Consulting-Alan-Weiss/dp/0470419806/

Case Interview Secrets: A Former McKinsey Interviewer Reveals How to Get Multiple Job Offers in Consulting, ISBN-13: 978-0984183524, 292 pages, http://www.amazon.com/Case-Interview-Secrets-Interviewer-Consulting/dp/0984183523

The Consulting Bible: Everything You Need to Know to Create and Expand a Seven-Figure Consulting Practice, ISBN-13: 978-0470928080, 274 pages, http://www.amazon.com/The-Consulting-Bible-Everything-Seven-Figure/dp/0470928085

Negocjowanie

Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High, Second Edition, ISBN-13: 978-0071771320, 288 pages, http://www.amazon.com/Crucial-Conversations-Talking-Stakes-Edition/dp/0071771328

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, ISBN-13: 978-0143118756, 240 pages, http://www.amazon.com/Getting-Yes-Negotiating-Agreement-Without/dp/0143118757

Secrets of Power Negotiating, 15th Anniversary Edition: Inside Secrets from a Master Negotiator, ISBN-13: 978-1601631398, 320 pages, http://www.amazon.com/Secrets-Power-Negotiating-15th-Anniversary/dp/1601631391

Negotiation (Harvard Business Essentials Series), 184 pages, ISBN-13: 978-1591391111, http://www.amazon.com/Negotiation-Harvard-Business-Essentials-Series/dp/1591391113/

Power, Influence, and Persuasion: Sell Your Ideas and Make Things Happen (Harvard Business Essentials), 192 pages, ISBN-13: 978-1591396314, http://www.amazon.com/Power-Influence-Persuasion-Business-Essentials/dp/159139631X

Harvard Business Review on Winning Negotiations (Harvard Business Review Paperback Series)

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, 328 pages, ISBN/ISSN: 978-83-7489-408-1

Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond, 352 pages, ISBN-13: 978-0553384116, http://www.amazon.com/Negotiation-Genius-Obstacles-Brilliant-Bargaining/dp/0553384112/

Konflikty i kryzysy

Wiarygodność

5 Steps To Professional Presence: How to Project Confidence, Competence, and Credibility at Work, 272 pages, ISBN-13: 978-1580624428, http://www.amazon.com/Steps-Professional-Presence-Confidence-Credibility/dp/1580624421/

Docenianie wartość

Management of value, ISBN-13: 978-0113312764, 161 pages, http://www.amazon.co.uk/Management-value-Michael-Dallas/dp/0113312768

An executive guide to value management, ISBN-13: 978-0113312795, 48 pages, http://www.amazon.co.uk/executive-guide-value-management/dp/0113312792

SAVE - Value Methodology Standard, http://www.wsdot.wa.gov/nr/rdonlyres/34ffe1e3-bcc1-444d-93e4-d4dcf6ba3c3b/0/whatisve.pdf

Etyka

Project Ethics (Advances in Project Management), ISBN-13: 978-1409410966, 156 pages, http://www.amazon.co.uk/Project-Ethics-Advances-Management/dp/140941096X

Głowna, najważniejsza pozycja

Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences

ISBN-13: 978-9087537173

692 pages

http://www.amazon.com/Better-Practices-Project-Management-Competences/dp/9087537174