A tananyagban való haladást a konfliktusok állandóan megzavarják

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A tananyagban való haladást a konfliktusok állandóan megzavarják by Mind Map: A tananyagban való haladást a konfliktusok állandóan megzavarják

1. A tanító fejlődést segítő szerepvállalása

2. Az együttélés szabályainak megbeszélése

3. Rendszeres osztálymegbeszélések

4. Szükséges képességek: önértékelő, megfigyelő, konfliktuskezelő képesség, érzelmek felismerésének és kifejezésének képessége, kreativitás

4.1. csoportértékek, csoportszabályok létrejötte

5. A képességek fejlesztése gyakorlatok, játékok segítségével, pl.: Bagdy–Telkes: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában bevezető, lazító gyakorlatok; kreativitást fejlesztő gyakorlatok; kommunikáció fejlesztését célzó gyakorlatok; önismeret fejlesztésére szolgáló gyakorlatok; társismeret fejlesztését célzó gyakorlatok

6. Szociogramm készítése

6.1. Problem 1

6.2. Problem 2

7. Csoportmunka

8. Önértékelésben elbizonytalanodott gyermekek

8.1. High Priority

8.2. Medium Priority

8.3. Low Priority

9. A szülők elvárása a tanítói megoldás

9.1. Action Point 1

9.2. Action Point 2