Klascommunicatie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klascommunicatie by Mind Map: Klascommunicatie

1. Non-Verbaal

1.1. Mimiek

1.2. Lichaamshouding

1.2.1. Open en positief

1.2.2. Rustig

1.3. Gebaren

1.3.1. Handgebaren om woorden kracht bij te stellen

1.3.2. Om aandacht leerlingen te trekken

1.4. Afstand

1.4.1. Ondersteuning aan het bord

1.4.2. Tussen de leerlingen door lopen

1.4.3. Vooraan de klas

1.5. Uitstraling

1.5.1. Casual gekleed

1.5.2. Verzorgd

2. Verbaal

2.1. Articulatie

2.2. Intonatie

2.2.1. Klemtoon op belangrijke woorden

2.2.2. Zin neerleggen

2.3. Stemvolume

2.3.1. Voor heel de klas verstaanbaar

2.3.2. Niet forceren

2.4. Ritme & Vloeiendheid

2.4.1. Stiltes om leerlingen te laten nadenken

2.4.2. Regelmatige pauzes

2.4.3. Natuurlijke stopwoordjes

2.4.4. Niet te langdradig maken

2.5. Taalregister

2.5.1. Kennis lexicon van de les

2.5.2. Algemeen Nederlands

2.5.3. Geen dialectinvloeden

3. Interactie

3.1. Iedereen doet mee

3.1.1. Verschillende werkvormen om iedereen te betrekken

3.1.2. Individuele en klassikale begeleiding

3.1.3. Humor =sfeer = interactie

3.2. Oogcontact

3.2.1. Met elke leerling

3.3. Vraagstelling

3.3.1. Leerlingen bij naam noemen voor vragen

4. Klasmanagement = Afspraken

4.1. Taalgebruik leerlingen/leerkracht

4.2. Samenwerking

4.3. Afspraken maken die voor iedereen haalbaar zijn

4.4. Aanpassingsvermogen

4.4.1. Een antwoord op iedere vraag

4.4.2. Extra informatie bieden

4.4.3. Altijd terug op het lespad komen

4.4.4. Niet altijd controle willen hebben

4.4.5. Les aanpassen aan doelpubliek!

4.5. Verwachtingen scheppen

4.5.1. Vb: hand opsteken

4.5.2. Lesdoelen duidelijk maken

4.5.3. Aandacht voor de tijd!

5. Verstaanbaarheid

5.1. Structuur

5.1.1. Rode draad doorheen de les

5.1.2. Leergesprek

5.1.3. 1 Duidelijk thema

5.2. Begrijpelijkheid

5.2.1. Antwoord herhalen of verbeteren

5.2.2. Kans tot vraagstelling

5.2.3. Evaluatiemomenten: snapt iedereen alles?

5.2.4. Bijkomende nuttige informatie

5.3. Afwisseling

5.3.1. Gebruik van verschillende werkvormen

5.4. Concretisering

5.4.1. Synoniemen

5.4.2. Voorbeelden

5.5. Aanschouwelijkheid

5.5.1. Rustig!

5.5.2. Overzichtelijk

6. Ondersteuning

6.1. Lesmateriaal

6.1.1. Lesspecifiek materiaal (vb: kaartjes)

6.2. Media

6.2.1. Radio

6.2.2. Computer

6.2.3. Televisie

6.3. Licht en Ruimte

6.3.1. Beamer

6.4. Visuele ondersteuning

6.4.1. Bord

6.4.2. Leerboek

6.4.3. Cursus

6.5. Internet

6.5.1. E-Learning: Open Education

6.5.1.1. Online encyclopedieën

6.5.1.2. Social Media