ICT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. samenleving

2. onderwijs

3. perioode 10

3.1. ICt opdrahten die veel oop HBO's gebruikt worden

3.2. kenismaken met verschillende bestanden die er op HBO veel gebruikt worden

4. stageschool

4.1. leerlingen maken er werkstukken op

4.2. leerlingen gebruiken informatie van het internet

4.3. leerlingen oefenen met extra stof via verschillende programma's

5. vervolgstudie