Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ICT by Mind Map: ICT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ICT

in het onderwijs

Digitaal schoolbord

steeds meer klassen hebben dit

meer lessen achter de pc

rekenweb

Ambrasoft

LVS

de resultaten van de lln worden hierin bijgehouden

website school

informatie over een school is op de schoolsite te vinden

in de samenleving

bedrijven

veel bedrijven werken met computer programma's

nieuws op internet

de krant e.d zijn op internet terug te vinden

veel informatie op internet te vinden

als je iets niet weet is het makkelijk op te zoeken.

op mijn stageschool

Ambrasoft

de lln maken oefeningen

rekenweb

de lln kunnen hun rekenen verbeteren

Digitaal schoolbord

in 2 klassen hebben ze een digibord

in mijn vervolgstudie

digitaal portfolio

op de Pabo moet ik (waarschijnlijk) een digitaal portfolio maken

opdrachten

opdrachten uitwerken op de computer

in de komende lessen

meer programma's leren kennen voor het Basisonderwijs.