Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ict by Mind Map: ict
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ict

ict periode 10

uileg active bord

hoe werkt het?

uitleg Pabo toets

wat is de inhoud

goede voorbereidings site's

rekenen

oefensite's

nederlands

oefensite's

ict onderwijs

steeds actueel

steeds belangrijker

er zijn meer computers/laptops

alles gebeurt veel meer met de computer

alles gebeurt tegenwoordig ook via een active bord

ict stageschool

kinderen veilig laten internetten

kinderen gebruik laten maken van een active bord

ict samenleving

de computer is nu veel belangrijker

alles kan via de computer worden bijgehouden

ict vervolgstudie

voorbereiding op de Pabo

de computer in gebruik bij de Pabo

digitaal portfolio

lesvoorbereiding met de computer