Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ict by Mind Map: ict

1. ict periode 10

1.1. uileg active bord

1.1.1. hoe werkt het?

1.2. uitleg Pabo toets

1.2.1. wat is de inhoud

1.2.2. goede voorbereidings site's

1.3. rekenen

1.3.1. oefensite's

1.4. nederlands

1.4.1. oefensite's

2. ict onderwijs

2.1. steeds actueel

2.2. steeds belangrijker

2.3. er zijn meer computers/laptops

2.4. alles gebeurt veel meer met de computer

2.5. alles gebeurt tegenwoordig ook via een active bord

3. ict samenleving

3.1. de computer is nu veel belangrijker

3.2. alles kan via de computer worden bijgehouden

4. ict stageschool

4.1. kinderen veilig laten internetten

4.2. kinderen gebruik laten maken van een active bord

5. ict vervolgstudie

5.1. voorbereiding op de Pabo

5.2. de computer in gebruik bij de Pabo

5.3. digitaal portfolio

5.4. lesvoorbereiding met de computer