De Germanen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De Germanen by Mind Map: De Germanen

1. Volksverhuizingen

1.1. oorzaken

1.1.1. Overbevolking

1.1.2. Voedseltekort

1.1.3. migratie

1.1.4. Aantrekkingskracht van welvaart van Rome

1.1.5. verzwakte grenzen

1.2. stammen

1.2.1. Hunnen

1.2.1.1. Afkomstig uit het Verre Oosten

1.2.1.2. Trekken door Centraal Europa naar het Westen

1.2.2. Goten

1.2.2.1. Ostrogoten

1.2.2.2. Visigoten

1.2.2.3. Uit Centraal Europa verjaagd door de Hunnen

1.2.2.4. Gothalanda --> Cataluña

1.2.3. Vandalen

1.2.3.1. Andalusië

2. Cultuur

2.1. vaak barbaarser voorgesteld dan in werkelijkheid

2.1.1. Romeinse auteurs

2.1.1.1. Caesar

2.1.1.2. Tacitus

2.1.2. bijna geen Germaanse geschreven bronnen

2.1.2.1. wel levendige mondelinge cultuur (verhalen)

2.1.3. veel Germanen hadden de Romeinse cultuur overgenomen

2.2. meer veeteelt ipv graanteelt

2.3. polytheïsme

2.3.1. Donar

2.3.2. Freya

2.3.3. enzovoort