Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De Franken by Mind Map: De Franken
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

De Franken

Germaanse stam

Woongebied = het huidige Frankrijk

Soms bondgenoten, soms vijanden van de Romeinen

Twee stammen

Ripuarische Franken

Eigen wetgeving

woonden aan de Rijn

Salische Franken

De Merovingers, gesticht door koning Merovech, Kern van het rijk = Doornik, Clovis, Kern van het rijk = Parijs, doopsel (ca. 500), Zijn onderdanen volgen hem en bekeren zich, Wordt voorvechter van het christendom, vaas van Soissons, De vadsige koningen, regeren niet zelf, hofmeiers, soort eerste minister, doet het eigenlijke regeringswerk, Karel Martel, Slag bij Poitiers, 732, eerder in de buurt van Tours uitgevochten, veldslag tegen de Spaanse Moren, Pepijn de Korte, staatsgreep, met de hulp van de paus, tot koning gezalfd, sacraal (heilig) koningschap, stichter van de Karolingische dynastie, verjaagt de Langobarden, schenkt de veroverde gebieden aan de paus, de pauselijke staten (Italië)

De Karolingers, gesticht door Pepijn de Korte (ca.750), genoemd naar Karel de Grote, gekroond door de paus (800), gekroond tegen zijn wil?, waarschijnlijk diplomatiek manoeuvre tov de keizer van het ORR, sterft in 814, Lodewijk de Vrome (814-843), Verdrag van Verdun, 843, verdeling van het rijk van Lodewijk onder zijn zonen, Karel de Kale, West-Francië, Lotharius, Lotharinge, al snel ingepalmd door zijn broers, Keizerskroon, Lodewijk de Duitser, Oost-Francië