De Franken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De Franken by Mind Map: De Franken

1. Germaanse stam

2. Woongebied = het huidige Frankrijk

3. Soms bondgenoten, soms vijanden van de Romeinen

4. Twee stammen

4.1. Ripuarische Franken

4.1.1. Eigen wetgeving

4.1.2. woonden aan de Rijn

4.2. Salische Franken

4.2.1. De Merovingers

4.2.1.1. gesticht door koning Merovech

4.2.1.1.1. Kern van het rijk = Doornik

4.2.1.2. Clovis

4.2.1.2.1. Kern van het rijk = Parijs

4.2.1.2.2. doopsel (ca. 500)

4.2.1.2.3. vaas van Soissons

4.2.1.3. De vadsige koningen

4.2.1.3.1. regeren niet zelf

4.2.1.3.2. hofmeiers

4.2.2. De Karolingers

4.2.2.1. gesticht door Pepijn de Korte (ca.750)

4.2.2.2. genoemd naar Karel de Grote

4.2.2.2.1. gekroond door de paus (800)

4.2.2.2.2. gekroond tegen zijn wil?

4.2.2.2.3. sterft in 814

4.2.2.3. Lodewijk de Vrome (814-843)

4.2.2.4. Verdrag van Verdun

4.2.2.4.1. 843

4.2.2.4.2. verdeling van het rijk van Lodewijk onder zijn zonen