ENZYMER OG COFAKTORER- sæt orden i begreberne

Lav en kopi af dette mindmap og sæt orden i begreberne. Du skal tage alle begreberne fra venstre side, og placere dem det passende sted på højre side. Brug højest 10 minutter på denne aktivitet.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ENZYMER OG COFAKTORER- sæt orden i begreberne by Mind Map: ENZYMER OG COFAKTORER- sæt orden i begreberne

1. coenzym

2. vitamin

3. apoenzym

4. HOLOENZYM

4.1. cofaktor

5. organisk cofaktor

6. cosubstrat

7. prostetisk gruppe

8. uorganisk cofaktor

9. INDGÅR OFTE I COENZYMER

10. EKSEMPLER PÅ COENZYMER

11. EKSEMPLER PÅ UORGANISKE COFAKTORER

12. FAD

13. NAD+

14. covalent bundet coenzym

15. består udelukkende af aminosyrer

16. Mg-ion

17. Zn-ion