Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimi 7 by Mind Map: Tiimi 7

1. Johdanto

1.1. Kertoo hyvin tiedekirjan sisällöstä

1.2. Loogisesti etenevä ja helposti luettava teksti

2. Teema 1

2.1. Kieli sujuvaa ja helppolukuista

2.2. Rakenne selkeä

2.3. Lähdeviitteissä muotovirheitä

2.4. Käytetty tuoreita ja aiheeseen liittyviä lähteitä hyvin

2.5. Reflektiossa yhdistetään hyvin eri lähteistä löydetty teoria ja käytäntö

2.6. Syventyminen aiheisiin kiitettävää

2.7. Hyvä huomio, että hyvä oppiminen edellyttää olennaisen asian tunnistamista

3. Teema 2

3.1. Selkeä otsikoitu rakenne ja ytimekkäästi kerrotut asiat

3.2. Reflektiossa on vertailtu FinnSight:a ja Arjen tietoyhteiskuntastrategiaa hyvin

3.3. Lähdeviitteissä muotovirheitä

3.4. Tekstin kieliasu helpostiluettava

4. Teema 3

4.1. Aihetta on käsitelty hyvin luentoon pohjautuen

4.2. Selkeä rakenne ja hyvä kieliasu

4.3. Reflektio-osa on syvällinen ja aihetta monesta näkökulmasta katsova

4.4. Lähdemerkinnöissä muotovirheitä

5. Teema 4

5.1. Teemalla on selkeä rakenne

5.2. Aihetta on käsitelty syvällisesti ja monipuolisesti eri näkökulmista

5.3. Kieliasu hyvä

5.4. Kuvio selkeyttää tekstiä

5.5. Artikkelia käsitelty melko vähäisesti, luentoa hyvin

6. Pohdinta

6.1. Kokoaa hyvin koko tiedekirjan sisällön yhteen

6.2. Hyvin ilmaistu oma pohdinta

6.3. Selkeä rakenne ja hyvä kieliasu