Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 7 by Mind Map: Tiimi 7
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 7

Johdanto

Kertoo hyvin tiedekirjan sisällöstä

Loogisesti etenevä ja helposti luettava teksti

Teema 1

Kieli sujuvaa ja helppolukuista

Rakenne selkeä

Lähdeviitteissä muotovirheitä

Käytetty tuoreita ja aiheeseen liittyviä lähteitä hyvin

Reflektiossa yhdistetään hyvin eri lähteistä löydetty teoria ja käytäntö

Syventyminen aiheisiin kiitettävää

Hyvä huomio, että hyvä oppiminen edellyttää olennaisen asian tunnistamista

Teema 2

Selkeä otsikoitu rakenne ja ytimekkäästi kerrotut asiat

Reflektiossa on vertailtu FinnSight:a ja Arjen tietoyhteiskuntastrategiaa hyvin

Lähdeviitteissä muotovirheitä

Tekstin kieliasu helpostiluettava

Teema 3

Aihetta on käsitelty hyvin luentoon pohjautuen

Selkeä rakenne ja hyvä kieliasu

Reflektio-osa on syvällinen ja aihetta monesta näkökulmasta katsova

Lähdemerkinnöissä muotovirheitä

Teema 4

Teemalla on selkeä rakenne

Aihetta on käsitelty syvällisesti ja monipuolisesti eri näkökulmista

Kieliasu hyvä

Kuvio selkeyttää tekstiä

Artikkelia käsitelty melko vähäisesti, luentoa hyvin

Pohdinta

Kokoaa hyvin koko tiedekirjan sisällön yhteen

Hyvin ilmaistu oma pohdinta

Selkeä rakenne ja hyvä kieliasu