ประเภทและชนิดของเกมส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทและชนิดของเกมส์ by Mind Map: ประเภทและชนิดของเกมส์

1. เกมเลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games)

1.1. เช่น SIMS ซึ่งเป็นเกมที่พยายามเลียนแบบเหตุการณ์จริง เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เล่น เช่น การฝึกบินจำลอง การขับรถจำลอง ตัวอย่างเกมประเภทนี้ คือ Flight SIM

2. เกมแอคชั่นแบบ FPS (Action First Person Shooters Games)

2.1. เป็นเกมยิงปืนที่ผู้เล่นเป็นตัวเอกไล่ยิงผู้ร้าย ไปจนถึงสัตว์ประหลาดต่างๆ ตามระดับการเล่น มีทั้งเล่นแบบคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม

3. เกมผจญภัย (Adventure Games)

3.1. มีวัตถุประสงค์ของเกมเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จในดินแดนที่สร้างขึ้น ต้องแก้ไขปัญหาหรือหาสิ่งจำเป็นในระดับของเกมที่แตกต่างกันไป เช่น หากุญแจเพื่อไขเปิดห้องลับเพื่อไปหยิบอาวุธ

4. เกม RPG (Role-Playing)

4.1. เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถสร้างหรือเลือก character ของตัวละครให้ตรงกับความชอบของตัวเอง แล้วเล่นไปตามเนื้อเรื่องของเกม ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ Racknaroc,Diablo II

5. เกมต่อสู้ (Fighting Game)

5.1. เป็นเกมต่อสู้กันโดยมีตัวละครต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว ด้วยเทคนิคการต่อสู้เฉพาะตัว ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ Mortal Kombat,Boxing

6. เกมวางแผน (Strategy Games)

6.1. เกมที่ใช้ความคิด นำกลยุทธ์มาใช้เพื่อเอาชนะ เกมมีเรื่องราวเป็นนิทาน หรือตำนาน มีตัวละครนำและการผูกเรื่องเข้ากับการต่อสู้และวางแผนในเกม ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ checkers,Age of Mythology

7. เกมปริศนา (Puzzle Game)

7.1. เกมแก้ปัญหาหรือไขปริศนาให้ลุล่วงตามจุดประสงค์หลักของเกม

8. เกมกีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)

8.1. เป็นเกมที่มีกฎกติกาการเล่นวัตถุประสงค์ของเกมเพื่อการเป็นที่หนึ่งของการแข่งขัน เช่น แข่ งรถ แข่งฟุตบอล เช่น FIFA Soccer

9. เกมการศึกษา

9.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้และความเพลิดเพลิน

10. เกมกีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)