Danijel Rebolj Program 2015-2019

Program 2015-2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Danijel Rebolj Program 2015-2019 by Mind Map: Danijel Rebolj Program 2015-2019

1. UM smo ljudje

1.1. Študenti

1.1.1. Utrjevanje avtonomije Študentskih svetov

1.1.2. Integracija UM skozi študentske projekte

1.1.3. Spodbujanje mednarodnih povezav in aktivnosti

1.1.4. Karierno svetovanje

1.1.4.1. skrb za zaposljivost

1.1.4.2. spremljanje karierne poti

1.2. Zaposleni

1.2.1. Nova sistemizacijska shema

1.2.1.1. izhodišče so potrebe

1.2.1.2. dopolnitev opisov del RP, IP, D,...

1.2.1.3. Postopen prehod na novo shemo

1.2.2. Odprto zaposlovanje + habilitacije

1.2.2.1. Odprti mednarodni razpisi

1.2.2.2. Habilitacija postane del postopka

1.2.2.3. Jasna navodila / pravilnik

1.2.3. Evalvacije namesto ponovnih habilitacij

1.2.3.1. spremljanje dosežkov posameznikov in skupin

1.2.3.2. spremljanje razvoja

1.2.3.2.1. Jasna merila ocenjevanja

1.2.3.2.2. Eno ocenjevanje

1.2.3.2.3. Pretvorba v različne predpisane forme

1.2.3.3. Preseganje pričakovanj --> napredovanje

1.2.3.4. Neizpolnjevanje pričakovanj --> dodatna izobraževanja

1.2.4. Izpopolnjevanje

1.2.4.1. Razvoj strokovnih kompetenc

1.2.4.2. Razvoj pedagoških kompetenc

1.2.5. Enakopravno plačilo na vseh članicah

1.2.6. Sredstva za IRD

1.2.7. Struktura dela

1.2.7.1. UN 1/2 + 1/2

1.2.7.1.1. standard 6 ur za UN učitelje

1.2.7.1.2. potencial 850 ur za projekte ARRS in EU

1.2.7.1.3. = raziskovalna univerza

1.2.7.2. VS 3/4 + 1/4

2. Smernice za novi ZViS

2.1. Avtonomija Univerze

2.1.1. institucionalna akreditacija

2.1.2. ponudba programov

2.1.3. vpisni pogoji in vpis

2.2. Stabilno financiranje

2.2.1. 3 letna pogodba

2.2.2. v celoti kriti stroški javnih ŠP

2.2.3. dodatno pasovno kritje ZR

2.2.4. dodatno kritje podpornih dejavnosti (npr. IT)

2.3. Denormiranje delovne obveze

2.3.1. standard "6 ur" za raziskovalne univerze

2.3.2. okvirno razmerje PD 1/2 + ZR 1/2

2.4. Možnost izstopa iz sistema JU

2.4.1. osnova 120%

2.4.2. stimulacije 50%

2.5. Podpora internacionalizaciji

3. Razvoj ZR in umetniške dejavnosti

3.1. Strategija pametne specializacije

3.2. IOT & DO-IT --> UM ključna institucija znanja v makro regiji

3.2.1. Tvorno strateško sodelovanje z okoljem

3.2.1.1. globalna univerza za razvoj občin, regij in makroregij

3.2.1.2. gospodarstvo

3.2.1.3. podporno okolje

3.2.1.4. družba

3.2.2. LAB:UM

3.2.2.1. raziskovalna infrastruktura

3.2.2.2. laboratorijski kompleks v skladu s KET

3.2.2.3. integrator UM

3.2.3. RAZ:UM Učinkovit prenos znanja v okolje

3.2.3.1. DEMOLA

3.2.3.2. Most med UM in okoljem

3.2.3.3. OutOfTheBox

3.3. Odlična ZR dejavnost

3.3.1. Poudarek na aplikaciji

3.3.2. Doktorska šola

3.3.3. Sposobni nosilci ZR dejavnosti

3.3.4. Učinkovita pisarna za projekte UM

4. Optimizacija organizacije

4.1. Integriranost in avtonomija članic

4.1.1. Jasnejša opredelitev skupnega in posamičnega

4.1.2. Uravnoteženost odgovornosti in pristojnosti

4.2. Optimizacija poslovnih procesov

4.2.1. Analiza in prenova procesov

4.2.2. En podatek - en vnos

4.2.3. Brezpapirno poslovanje

4.2.4. Razvoj IT podpore

4.2.4.1. BI namesto množic številk

4.2.4.2. Večja zanesljivost in ažurnost podatkov

4.2.4.3. Večja zanesljivost HW in SW

5. Kultura kakovosti

5.1. udejanjanje akademskih vrednot

5.1.1. doslednost misli, besed in dejanj

5.1.2. spoštovanje resnice

5.1.3. prizadevanje za spoštljivo in ustvarjalno vzdušje

5.2. Usklajevanje strateških dokumentov na vseh ravneh

5.3. doslednejša povezava elementov kroga kakovosti

5.3.1. načrtovanje

5.3.2. izvedba

5.3.3. evalvacije

5.3.4. ukrepi

6. Razvoj izobraževanja

6.1. Razvoj izobraževalnih oblik in tehnologij

6.1.1. e-izobraževanje

6.1.2. Projektno in problemsko usmerjeno izobraževanje

6.1.3. Tesnejše sodelovanje z zaposlovalci

6.2. Doktorska šola UM

6.3. Razvoj ŠP

6.3.1. modularnost

6.3.1.1. programov

6.3.1.2. urnikov

6.3.2. Razvoj mednarodnih študijskih programov

6.3.3. Razvoj modularnega vseživljenskega izobraževanja

6.3.4. edinstvenost vsebin predmetov

6.3.5. povezanost predmetov in profila diplomanta

6.4. Razpis za vpis

6.4.1. Evalvacija ŠP

6.4.1.1. Kvalitativni kazalniki

6.4.1.2. Pogoji za izvedbo

6.4.1.2.1. kadrovski

6.4.1.2.2. prostorski

6.4.1.2.3. finančni

6.4.1.3. Optimalno število mest

6.4.1.4. Skupne vsebine večih ŠP

6.4.2. Izbor ŠP

6.4.3. Pogoji za vpis

6.4.4. Uravnotežen razpis

7. Finance

7.1. Stabilizacija financiranja

7.1.1. Pogajanja s financerjem --> 3 letna pogodba

7.1.2. Pasovno financiranje ZR dejavnosti

7.1.3. Uravnoteženje prihodki=poraba

7.2. Delitev sredstev

7.2.1. Finančna ocena izvajanja ŠP

7.2.2. Razpoložljiva sredstva

7.2.3. Sredstva se razdelijo glede na referenčne potrebe

7.3. Projektni sklad