Prososiaalisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Prososiaalisuus by Mind Map: Prososiaalisuus

1. Mitä se on?

1.1. Toisen auttamista

1.2. Toisten hyväksi toimimista

2. Kuka käyttäytyy prososiaalisesti?

2.1. Moraaliset tunteet

2.1.1. Syyllisyys

2.1.2. Häpeä

2.1.3. Kiitollisuus

2.2. Ihmisten välillä eroja miten he tuntevat moraalisesti tehneensä,

2.3. Joitakin ei haittaa olla auttamatta, jotkut tekevät sen mieluusti ja ilolla

3. Milloin joku on prososiaalinen?

3.1. Vähentää

3.1.1. Surullisuus

3.1.2. Sivustajakatsojaefekti vähentää prososiaalista käyttäytymistä

3.2. Kasvattaa

3.2.1. Hyväntuulisuus

3.2.2. Silloin, kun kokee empatiaa tai kokee velvollisuuden toimia toisen hyväksi

3.2.3. Kiitollisuuden tunne

4. Miksi ihminen käyttäytyy prososiaalisesti?

4.1. Empatia

4.2. Oman kielteisen olotilan helpotus

4.3. Sosiaaliset normit ja arvot

4.3.1. Sosiaalinen vastuu

4.3.2. Vastavuoroisuuden normi

4.3.3. Sukupuolirooleihin liittyvät normit

5. Kehen prososiaalisuus kohdistuu?

5.1. Atraktiivisuus

5.2. Avun syy

5.3. Suhde auttajaan

5.4. Samanlaisuus