Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

H3 Kwadratische verbanden by Mind Map: H3
Kwadratische
verbanden
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

H3 Kwadratische verbanden

§3.1

Theorie A

Kwadratische Functie, Haakjes notatie, f(x)=x²-7, Formule, y=x²-7

Theorie B

Kwadratische functies, f(x)=ax² + bx + c, a≠0, a = positief = dalparabool, a = negatief = bergparabool

Theorie C

Lineair verband, eerste verschillen zijn gelijk

Kwadratisch verband, Tweede verschillen zijn gelijk

§3.5

Theorie A

Top van de parabool, 1. Bereken coördinaten van de snijpunten met de x-as, 2. Uit de oplossingen volgt Xtop., 3. Door xtop in te vullen bij f(x) krijg je ytop.

Theorie B

Extreme waarde, Het minimum van f is -4 voor x=1, Het maximum van g is 5 voor x = 2

§3.3

Theorie A

abc-formule en de discriminant (D), 1. Bereken D = b² - 4ac, 2. De oplossingen zijn, x = -b - √D / 2a, x = -b + √D / 2a

Theorie B

√D geen mooi getal zoals √13 dan moet je het uitrekenen met rekenmachine

meerdere oplossingen, één oplossing en geen oplossing, nul oplossingen, D < 0, één oplossing, D = 0, twee oplossingen, D > 0

Theorie C

Discriminant in grafiek, D > 0, 2 snijpunten x-as, D = 0, 1 snijpunt (raakpunt) x-as, D < 0, geen snijpunten met de x-as

Theorie D

Parameter, helpt veel functies kort te noteren, f(x)=x² + 4x + p

§3.2

Theorie A

Ontbinden in factoren, Gemeenschappelijke factor buiten haakjes, Stappenplan:, 1. Maak het rechterlid 0, 2. Onbind het linkerlid in factoren, 3. Pas toe: uit A x B = 0 volgt A = 0 of B = 0, De product-som-methode, Stappenplan:, 1. Maak het rechterlid 0, 2. Ontbind het linkerlid in factoren, 3. Pas toe: uit A x B = 0 volgt A = 0 of B = 0

Theorie B

¼x² + 1x - 12 x4 x4 x4 x² + 4x - 48

3x² + 6x - 9 :3 :3 :3 x² + 2x -3

§3.4

Theorie A

Verschillende oplossingenmethoden, x² = getal, ontbinden in factoren, abc-formule