Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADN i ARN by Mind Map: ADN i ARN

1. El codi gènetic

1.1. DEFINICIÓ

1.2. DESCOBRIDORS

1.2.1. MARIANNE GRUMBERG

1.2.2. Severo Ochoa

1.3. CARACTERÍSTIQUES

1.3.1. ES UNIVERSAL

1.3.2. NO ES AMBIGU

1.3.3. MANCA DE SOLAPAMENT

1.3.4. ES UNIDIRECCIONAL

2. Noticies

2.1. Genoma humà sinètic

3. Bibliografia:

3.1. Anguita F., Carrión M., Cerezo J. M., Henche A. I., Hidalgo A. J., González J., i Peña A. (2008). “Ciències per al món contemporani 1 Batxillerat” (1a ed.). Barcelona: Grup Promotor Santillana.

3.2. Actionbioscience (Instituto Médico Howard Hughes (HHMI)). (2009). Comparación de los Genomas de las Especies. Recuperació 30 de gener de 2014, des de: http://www.actionbioscience.org/esp/genomica/hhmi.html

3.3. Wikipedia. (2012). Genoma. Recuperat el 30 de gener de 2013, des de http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma

3.4. UCM. (2012). Procesos genéticos de la síntesis de proteínas: la transcripción. Recuperat 31 de gener de 201. Des de: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Transcripcion/Transcripcion.htm#Dogma

3.5. Genmolecular. (2013). Desde Mendel hasta las moléculas. Recuperat 2 de febrer de 2014.Des de http://genmolecular.wordpress.com/

3.6. Recopilació i transpiració. (2013).Scribd. Recuperat 1 de febrer del 2014.Des de: http://es.scribd.com/doc/53780771/DOGMA-CENTRAL-DE-LA-BIOLOGIA-MOLECULAR

3.7. Dogme Central De la Biologia Molecular. (2013).Cuentos Cuanticos. Recuperat 2 de febrer del 2014.Des de: http://cuentos-cuanticos.com/2012/12/17/dogma-central-de-la-biologia-molecular-adn-transcripcion-traduccion-proteina/

4. Moltes gràcies

5. El Dogme Central de la Biologia molecular

5.1. Francis Crick:

5.1.1. La seva teoria

5.1.1.1. Replicació

5.1.1.2. Transcripció

5.1.1.3. Traducció

6. Conclusions:

7. Què és el genoma?

7.1. És el mapa de la vida.

7.1.1. Exó i Intró

7.1.1.1. Exó: Porció d'ADN que codifica proteïnes.

7.1.1.2. Intró: Porció d'ADN que no es fa servir en la síntesi proteica.

7.1.1.2.1. Ús dels exons en la formació proteica.

7.1.2. El genoma i complexitat

7.1.2.1. 1ªHipòtesi:

7.1.2.2. La Teoria:

7.1.2.3. La genòmica:

7.1.2.4. Proteòmica:

7.2. Percentatge

8. Tipus d'ARN

8.1. ARN r (ribosòmic).

8.2. ARN t (transferidor).

8.3. ARN m (missatger).