Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві by Mind Map: Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві

Завдання курсу

засвоєння теорії стилю

теоретико-наукове осмислення проблеми «переходовості» «великих» стилів

вивчення найбільш знакових текстів культури та літератури в аспекті репрезентації в них прикмет того чи іншого стилю

з’ясування закономірностей міжстильових підсистем

використання методів інтерсеміотичного та інтермедіального аналізу текстів культури

дослідження особливостей ідіостилю автора

вивчення формування національних варіантів стилів

Предмет курсу

стильовий розвиток літературно-мистецького процесу, зокрема функціонування культури у «переходові» епохи

Структура курсу

Змістовий модуль 1. Стилі та їхня типологія

Змістовий модуль 2. Індивідуальні та національні стилі

Змістовий модуль 3. Стильова динаміка

Тексти для аналізу

Літературні твори

Фільми

Живопис

Музичні твори

Самостійна робота

ІНЗД

Виконання презентацій до тем 2, 4, 6, 8, 9

Укладання тестових завдань із тем 1, 3, 7, 8

Написання есе до теми 10

Письмове виконання інтермедіального аналізу до тем 5, 7, 9, 11