Курс: гімнастика і методка її викладання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курс: гімнастика і методка її викладання by Mind Map: Курс: гімнастика і методка її викладання

1. Модуль 1

1.1. Тема 1: Види та засоби гімнастики

1.1.1. Лекція 1: Види гімнастики

1.2. Тема 2: Термінологія гімнастичних вправ

1.2.1. Семінар 1. Термінологія гімнастичних вправ

1.2.2. Практичне заняття 1. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія стройових прийомів і пересувань

1.2.3. Практичне заняття 2. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія шикувань та перешикувань, розмикань і змикань

1.2.4. Практичне заняття 3. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія загально-розвиваючих вправ

2. Модуль 2

2.1. Тема 3: Прикладні та спеціальнорозвивальні вправи

2.1.1. Практичне заняття 4. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам з партнером

2.1.2. Практичне заняття 5. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам з гімнастичною палицею

2.1.3. Практичне заняття 6. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання лазінню по канату, вправам зі скакалкою

2.1.4. Практичне заняття 7. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам на гімнастичній лаві та на колоді

2.2. Тема 4: Акробатичні вправи, стрибки

2.2.1. Практичне заняття 8. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання акробатичним вправам

2.2.2. Практичне заняття 9. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання опорним стрибкам

2.3. Тема 5: Вправи у висах та упорах

2.3.1. Практичне заняття 10. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на гімнастичній стінці та на поперечині

2.3.2. Практичне заняття 11. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на брусах та різновисоких брусах

2.4. Семінар 2. Техніки та методика навчання гімнастичним вправам

3. Модуль 3

3.1. Тема 6: Структура та зміст уроку гімнастики

3.1.1. Лекція 2. Структура та зміст уроку гімнастики

3.2. Тема 7: Методика проведення частин уроку гімнастики

3.2.1. Практичне заняття 12 - 14. Методика проведення частин уроку гімнастики: проведення частин уроку основної гімнастики в якості вчителя

3.2.2. Практичне заняття 15 - 16. Методика проведення частин уроку гімнастики: самостійне проведення уроку гімнастики в якості вчителя