Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Курс: гімнастика і методка її викладання by Mind Map: Курс: гімнастика і методка її
викладання
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Курс: гімнастика і методка її викладання

Модуль 1

Тема 1: Види та засоби гімнастики

Лекція 1: Види гімнастики

Тема 2: Термінологія гімнастичних вправ

Семінар 1. Термінологія гімнастичних вправ

Практичне заняття 1. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія стройових прийомів і пересувань

Практичне заняття 2. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія шикувань та перешикувань, розмикань і змикань

Практичне заняття 3. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія загально-розвиваючих вправ

Модуль 2

Тема 3: Прикладні та спеціальнорозвивальні вправи

Практичне заняття 4. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам з партнером

Практичне заняття 5. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам з гімнастичною палицею

Практичне заняття 6. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання лазінню по канату, вправам зі скакалкою

Практичне заняття 7. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам на гімнастичній лаві та на колоді

Тема 4: Акробатичні вправи, стрибки

Практичне заняття 8. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання акробатичним вправам

Практичне заняття 9. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання опорним стрибкам

Тема 5: Вправи у висах та упорах

Практичне заняття 10. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на гімнастичній стінці та на поперечині

Практичне заняття 11. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на брусах та різновисоких брусах

Семінар 2. Техніки та методика навчання гімнастичним вправам

Модуль 3

Тема 6: Структура та зміст уроку гімнастики

Лекція 2. Структура та зміст уроку гімнастики

Тема 7: Методика проведення частин уроку гімнастики

Практичне заняття 12 - 14. Методика проведення частин уроку гімнастики: проведення частин уроку основної гімнастики в якості вчителя

Практичне заняття 15 - 16. Методика проведення частин уроку гімнастики: самостійне проведення уроку гімнастики в якості вчителя