Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Курс: гімнастика і методка її викладання by Mind Map: Курс: гімнастика і методка її
викладання
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Курс: гімнастика і методка її викладання

Модуль 1

Тема 1: Види та засоби гімнастики

Лекція 1: Види гімнастики

Тема 2: Термінологія гімнастичних вправ

Семінар 1. Термінологія гімнастичних вправ

Практичне заняття 1. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія стройових прийомів і пересувань

Практичне заняття 2. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія шикувань та перешикувань, розмикань і змикань

Практичне заняття 3. Термінологія гімнастичних вправ: характеристика та термінологія загально-розвиваючих вправ

Модуль 2

Тема 3: Прикладні та спеціальнорозвивальні вправи

Практичне заняття 4. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам з партнером

Практичне заняття 5. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам з гімнастичною палицею

Практичне заняття 6. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання лазінню по канату, вправам зі скакалкою

Практичне заняття 7. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика навчання вправам на гімнастичній лаві та на колоді

Тема 4: Акробатичні вправи, стрибки

Практичне заняття 8. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання акробатичним вправам

Практичне заняття 9. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання опорним стрибкам

Тема 5: Вправи у висах та упорах

Практичне заняття 10. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на гімнастичній стінці та на поперечині

Практичне заняття 11. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на брусах та різновисоких брусах

Семінар 2. Техніки та методика навчання гімнастичним вправам

Модуль 3

Тема 6: Структура та зміст уроку гімнастики

Лекція 2. Структура та зміст уроку гімнастики

Тема 7: Методика проведення частин уроку гімнастики

Практичне заняття 12 - 14. Методика проведення частин уроку гімнастики: проведення частин уроку основної гімнастики в якості вчителя

Практичне заняття 15 - 16. Методика проведення частин уроку гімнастики: самостійне проведення уроку гімнастики в якості вчителя