Історія української літератури і літературної критики (Шевченківський період)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія української літератури і літературної критики (Шевченківський період) by Mind Map: Історія української літератури і літературної критики (Шевченківський період)

1. Змістовий модуль 1. Творчість Тараса Шевченка

1.1. Тема 1. Українська література 40-60-х років ХІХ ст., загальний огляд

1.2. Тема 2. Історичні поеми Тараса Шевченка: романтична інтерпретації української минувшини

1.3. Тема 3. Творчість періоду "трьох літ"

1.4. Тема 4. Творчість періоду заслання та останніх років життя Тараса Шевченка

2. Змістовий модуль 3. Прозова творчість українських письменників 40–60-х рр. ХІХ ст.

2.1. Тема 10. Творчість А.Свидницького

2.2. Тема 11. Творчість О. Стороженка

2.3. Тема 9. Різноманіття творчості М. Костомарова

2.4. Тема 8. Перший український історичний роман «Чорна рада» П.Куліша, видавнича та літературно-критична діяльність Куліша

2.5. Тема 7. Художні особливості творчості Ю.Федьковича

3. Змістовий модуль 2. Розвиток поезії у 40–60-ті рр. ХІХ ст.

3.1. Тема 6. Творчість С.Руданського

3.2. Тема 5. Жанрова і видова різноманітність поезії Л.Глібова