DIV van 2010 naar 2014

Brainstorm over DIV provincie Groningen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIV van 2010 naar 2014 by Mind Map: DIV van 2010 naar 2014

1. Kenniscentrum/FZ 2014

1.1. Cöordinator DIV (0 fte)

1.1.1. Overgenomen door teamleider FZ

1.2. FZ

1.2.1. Teksverwerking (0 FTE)

1.2.1.1. Functioneel beheer sjablonengenerator

1.2.2. Indexeren en Archiveren (3 FTE)

1.2.2.1. Is combi geworden met postkamer

1.2.2.2. Alle niet-reclame wordt gescand

1.2.2.3. Alle zaken worden bij archivering gecontroleerd:

1.2.2.3.1. Compleetheid wat betreft verplichte documenten (automatisch)

1.2.2.3.2. Voorzien van nieuwe metagegevens (automatisch en handwerk)

1.2.2.3.3. Voorzien van RM gegevens (automatisch en handwerk)

1.2.3. Fysiek archiveren (0,5 FTE)

1.2.3.1. Meer kenniswerker

1.3. Kenniscentrum

1.3.1. Senior DIV (1 FTE)

1.3.1.1. Rol is opgegaan in:

1.3.1.1.1. Accountmanagement

1.3.1.1.2. Projectleiding

1.3.1.1.3. Informatiearchitectuur

1.3.1.1.4. Functioneel beheer

1.3.1.1.5. Informatieanalyse

1.3.1.1.6. Coordinator FZ

1.3.1.2. Rol is blijven bestaan in:

1.3.1.2.1. Beleidsmedewerker informatievoorziening

1.3.1.2.2. Oppakken auditrol

1.3.1.2.3. Risicoanalyse

1.3.2. Strategisch Informatiemanager

1.3.3. Coordinator

1.3.4. Informatieanalyse

1.3.5. Informatiearchitechtuur

1.3.6. Informatiebeveiliging

2. Huidige situatie

2.1. Senior DIV

2.2. Indexeren en archiveren

2.2.1. Registreren vooraf

2.2.2. Nascannen

2.2.3. Archieveren achteraf

2.3. Fysiek archiveren

2.3.1. Archiefkelder beheer

2.4. Tekstverwerking

3. Belangrijke websites

3.1. http://www.zaakgerichtwerken.com

3.2. http://www.zaakgerichtwerken.nl

3.3. Zaakgericht werken en kwaliteitsborging; http://bit.ly/6bI4rE

3.4. Check out http://www.eburg.nl

3.5. Algemene site over ontwikkelingen op DIV gebied: http://bhiccommunity.ning.com

3.6. Archief 2.0 http://www.archief20.org

3.7. Presentatie Differs ZTC

3.8. http://www.eburg.nl

4. 2010 tot 2014

4.1. Intern

4.1.1. Shared services

4.1.1.1. DIV (uitvoering) hoort bij FZ

4.1.1.2. Outsorcing DIV

4.1.1.3. Printen, routeren en scannen

4.1.2. Werk naar de afdeling brengen

4.1.2.1. Afdelingen zullen meer gegevens zelf invullen

4.1.3. Functioneel beheer/RM ondersteuning

4.1.3.1. Van ondersteuner naar leraar

4.1.4. Implementatie TerZake

4.1.4.1. Opleidingen

4.1.4.2. Helpdesk

4.1.4.3. Iventarisatie ZT

4.1.5. Implementatie Het Nieuwe Werken

4.1.5.1. Hoe gaan we om met Twitter en social networks

4.1.5.2. Werken plaats en tijdonafhankelijk

4.2. Extern

4.2.1. Wetgeving (DRL, WABO etc)

4.2.2. Integratie met ketenpartners

4.2.3. Baseline

5. Vragen

5.1. Blijft DIV spin in het web?

5.1.1. NEE

5.1.1.1. DIV is niet in control

5.1.1.1.1. Hoe gaan we om met unmanageble informatie

5.1.1.2. DIV kan niet in control zijn

5.1.1.2.1. Er komt veel informatie om ons heen

5.1.1.2.2. Dus DIV moet risicoanalyse doen

5.1.1.2.3. Wat is het probleem als we info NIET hebben

5.1.1.2.4. Verschil DMS en RM

5.2. Hoe zien wij de noodzaak van DIV

5.3. Waar willen we onszelf op richten?

5.4. Hoe gaan we om met nieuwe manieren van werken

5.5. Waar ligt de focus? Werkvoorraad of niet

5.6. Hoe gaan we om met bewaartermijnen?

5.6.1. Van oud naar nieuw (kenniskaart etc)

5.7. Wat doen we met RGA en andere wel of niet provincialen

5.8. Hoe gaan we om met projecten als TZ.

6. TerZake!

6.1. Digitaal

6.1.1. Substitutie

6.1.2. Meer digitaal verwerken (alles?)

6.2. Zaakgericht

6.2.1. Nieuwe manier van werken

6.2.2. Configuratie zaaktypen

6.3. Samenwerken

6.3.1. Kennisdeling

6.3.1.1. Meerdere structuren bieden

6.3.1.2. meerdere zoekmogelijkheden bieden

6.3.1.3. Inspelen op klantvragen

6.3.1.4. Klantperspectief helderder

6.3.1.5. Efficiënter

6.4. Wat is het doel?

6.4.1. http://bit.ly/6g8ZUt