Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DIV van 2010 naar 2014 by Mind Map: DIV van 2010 naar 2014
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

DIV van 2010 naar 2014

Mindmap voor visie sessie van 12 januari 2010

Kenniscentrum/FZ 2014

Cöordinator DIV (0 fte)

Overgenomen door teamleider FZ

FZ

Teksverwerking (0 FTE), Functioneel beheer sjablonengenerator

Indexeren en Archiveren (3 FTE), Is combi geworden met postkamer, Alle niet-reclame wordt gescand, Alle zaken worden bij archivering gecontroleerd:, Compleetheid wat betreft verplichte documenten (automatisch), Voorzien van nieuwe metagegevens (automatisch en handwerk), Voorzien van RM gegevens (automatisch en handwerk)

Fysiek archiveren (0,5 FTE), Meer kenniswerker

Kenniscentrum

Senior DIV (1 FTE), Rol is opgegaan in:, Accountmanagement, met proceseigenaren over ZT, Met afdelingshoofden over Mgmt Info, Projectleiding, Informatiearchitectuur, Opstellen en onderhouden standaarden, Functioneel beheer, procesbeheerder, zaaktypebeheerder, Oplossen van vragen mbt:, Indexeren en archiveren, Fysiek archiveren, Controle van indexeren en archiveren, Informatieanalyse, Coordinator FZ, Coördinatie, Personeelsplanning, Rol is blijven bestaan in:, Beleidsmedewerker informatievoorziening, Blijven lezen en communiceren over vakgebied. Kennismedewerker, Netwerkspecialist breed netwerken met andere overheden, Oppakken auditrol, Risicoanalyse

Strategisch Informatiemanager

Coordinator

Informatieanalyse

Informatiearchitechtuur

Informatiebeveiliging

Huidige situatie

Senior DIV

Indexeren en archiveren

Registreren vooraf

Nascannen

Archieveren achteraf

Fysiek archiveren

Archiefkelder beheer

Tekstverwerking

Belangrijke websites

http://www.zaakgerichtwerken.com

http://www.zaakgerichtwerken.nl

Zaakgericht werken en kwaliteitsborging; http://bit.ly/6bI4rE

Check out http://www.eburg.nl

Algemene site over ontwikkelingen op DIV gebied: http://bhiccommunity.ning.com

Archief 2.0 http://www.archief20.org

Presentatie Differs ZTC

http://www.eburg.nl

2010 tot 2014

Intern

Shared services, DIV (uitvoering) hoort bij FZ, Outsorcing DIV, Printen, routeren en scannen

Werk naar de afdeling brengen, Afdelingen zullen meer gegevens zelf invullen

Functioneel beheer/RM ondersteuning, Van ondersteuner naar leraar

Implementatie TerZake, Opleidingen, Helpdesk, Iventarisatie ZT

Implementatie Het Nieuwe Werken, Hoe gaan we om met Twitter en social networks, Werken plaats en tijdonafhankelijk

Extern

Wetgeving (DRL, WABO etc)

Integratie met ketenpartners

Baseline

Vragen

Blijft DIV spin in het web?

NEE, DIV is niet in control, Hoe gaan we om met unmanageble informatie, DIV kan niet in control zijn, Er komt veel informatie om ons heen, Dus DIV moet risicoanalyse doen, Wat is het probleem als we info NIET hebben, Verschil DMS en RM

Hoe zien wij de noodzaak van DIV

Waar willen we onszelf op richten?

Hoe gaan we om met nieuwe manieren van werken

Waar ligt de focus? Werkvoorraad of niet

Hoe gaan we om met bewaartermijnen?

Van oud naar nieuw (kenniskaart etc)

Wat doen we met RGA en andere wel of niet provincialen

Hoe gaan we om met projecten als TZ.

TerZake!

Digitaal

Substitutie

Meer digitaal verwerken (alles?)

Zaakgericht

Nieuwe manier van werken

Configuratie zaaktypen

Samenwerken

Kennisdeling, Meerdere structuren bieden, meerdere zoekmogelijkheden bieden, Inspelen op klantvragen, Klantperspectief helderder, Efficiënter

Wat is het doel?

http://bit.ly/6g8ZUt