Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Epoker by Mind Map: Epoker

1. Antiken (700 f.kr - 500 e.kr)

1.1. Började i Grekland

1.2. Demokrati

1.3. Filosofi

1.4. Blomstrande kulturliv

1.5. Gudarna

1.6. Homeros

1.6.1. Författare

1.6.2. Historier

1.6.2.1. Illiaden

1.6.2.1.1. Belägringen av Troja

1.6.2.2. Odysseén

1.6.2.2.1. Odyssevs resa hem från Troja

1.6.2.3. Skrivna på vers

1.6.2.4. Skrevs ner först senare

1.6.2.5. Föregångare till romaner (epik)

1.7. Sapho

1.7.1. Poet

1.7.2. Lesbisk

1.7.3. Bodde på Lesbos

1.7.4. Drev en skola för unga tjejer

1.7.5. Tog sitt liv pga. en man

1.8. Aristofanes

1.8.1. Skrev teater

1.8.2. Kritiserade samhället

1.8.3. Komedier

1.8.4. Lysistrate

1.8.4.1. Sexstrejk

1.9. Vergilius

1.9.1. Aeneiden

1.9.1.1. Liknar Odysseén

1.9.2. Stor författare i Rom

1.10. Texttyper

1.10.1. Dramatik

1.10.2. Lyrik

1.10.3. Epik

2. Medeltiden (500 - 1500)

2.1. Mörk tid

2.2. Dante Alighieri (1265 - 1321)

2.2.1. Den Gudomliga Komedien

2.3. Boccaccio (1313 - 1375)

2.3.1. Novellens fader

2.3.2. Decamerone

2.3.2.1. Novellsamling

2.3.2.2. Handling

2.3.2.2.1. Tre män

2.3.2.2.2. Sju kvinnor

2.3.2.2.3. Flyr pesten

2.3.2.2.4. Berättar snuskiga historier

2.3.2.3. Han ville bränna den

3. Nordisk forntid och medeltid (1000)

3.1. Island

3.1.1. Kallt och blåsigt

3.1.2. Isländska sagor

3.1.2.1. Familjefejder

3.1.2.2. Underdrifter

3.1.2.3. Känslokalla

3.1.2.4. Lömska kvinnor

3.1.2.5. Modiga och starka män

3.1.3. Eftermäle

3.1.4. Blodshämnd

3.1.5. Alltinget

3.1.5.1. Döma

3.1.5.2. Inte genomförande

3.1.6. Drömmar blev verklighet

3.1.7. Levnadsregler

3.1.8. Skapelseberättelse

4. Renässansen (1400 - 1600)

4.1. Pånyttfödelse av antikens ideal

4.2. Vetenskaplig tid

4.3. Ifrågasätta universum

4.4. Teatern kom tillbaka

4.5. Shakespeare

4.5.1. Från England

4.5.2. Hamlet

4.5.3. Viktig för språket

4.5.3.1. Uppfann nya ord

4.6. Boktryckarkonst

4.7. Upptäcktsfärder

4.8. Gud ifrågasätts

4.9. Franska författare

4.9.1. Rabelais

4.10. Spanska författare

4.10.1. Cervantes

4.10.1.1. Don Quijote

5. Upplysningen (1600 - 1700)

5.1. Voltaire

5.2. Jonathan Swift

5.2.1. Gullivers resor

5.2.2. Ett anspråkslöst förslag

5.2.3. Mycket samhällskritik

5.2.4. Använde satir för att skapa debatt

5.3. Daniel Defoe

5.3.1. Robinson Crusoe

5.4. John Locke

5.4.1. Oskrivna blad

5.5. Franska revolutionen

5.6. Människor tog initiativ

5.6.1. "Vi förstår. Vi kan"

5.7. Vetenskapligt samhälle

5.7.1. Empirism