Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Examen FOL 22-12-2009 by Mind Map: Examen FOL 22-12-2009
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Examen FOL 22-12-2009

Tema 2 Contracte de treball

Acord entre treballador i empresari

Persones

Requisits treballador

Requisits empresari

Elements contracte

Forma del contracte

Periode de prova

Duració

Activitats excloses Dret laboral

Activitats regulació especial

Drets i deures laborals

Tema 6 Modificació, supensió, extinció contracte treball

Modificació

Suspensió

Extinció

Tema 1 Dret Treball

Fonts Dret

Principis aplicació normes laborals

Fonts internacionals

Legislació espanyola

Administració laboral