Andmete analüüs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Andmete analüüs by Mind Map: Andmete analüüs

1. Tüübid:

1.1. Statistiline analüüsiviis

1.1.1. Seletamist taotlev

1.2. Kvalitatiivne analüüs

1.2.1. Mõistmist taotlev

2. Andmete korrastamine

2.1. 1. Kontrollimine

2.2. 2. Täiendamine

2.3. 3. Korrastamine talletuseks ja analüüsiks

3. Andmete litereerimine

3.1. Sõna-sõnalt talletatud kvalitatiivse andmestiku ümberkirjutamine

4. Tulemuste tõlgendus

4.1. Sisaldab:

4.1.1. Selgitused ja arutlused

4.1.2. Uurija mõtisklused analüüsi tulemuste üle ja neist tehtud järeldused

4.2. Uurija, uuritav ja uurimisaruande lugeja tõlgendused on erinevad

5. Andmete süntees

5.1. Selge vastus tulemuste ühedamisel

6. Tulemuste reliaablus ja valiidsus

6.1. Reliaablus on mõõtmistulemuste korratavus

6.1.1. Näitab, et saadud tulemused ei ole juhuslikud

6.1.2. Seda aitab tõsta uurija täpne selgitus uurimuse läbiviimise kohta

6.2. Valiidsus on mõõtevahendi või uurimismeetodi võime mõõta just seda, mille mõõtmiseks see on mõeldud

6.2.1. Hinnata võib mitme meetodiga - triangulatsioon