Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STYREFORMER by Mind Map: STYREFORMER

1. Aristokrati

1.1. De rige, overklassen styrer

1.2. Plutokrati, rigmandsvælde. Det er et samfund hvor de, som har penge styrer alt.

1.3. Adelsvælde

2. Diktatur

2.1. Tyrani

2.2. Oligarki (al magt hos få personer)

3. Demokrati

3.1. Direkte

3.2. Indirekte demokrati

3.2.1. Parlamentarisme

4. Monarki

4.1. Konstitutionelt monarki

4.2. Absolut monarki

4.2.1. Saudi Arabien

4.2.2. Oman

4.3. Semi-konstiutionelt monarki

4.3.1. Marokko

4.3.2. Jordan

5. Republik

6. Anarki

6.1. Fravær af nogen form for politisk autoritet og/eller socialt hierarki

6.2. Politisk uorden og forvirring

6.3. Fravær af styrende principper som fælles standarder og mål

7. Høvdingestyre

8. Enevælde

8.1. Absolut enevælde

8.2. Oplyst enevælde

9. Teokrati