Andre verdenskrig

Hendelser og utvikling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Andre verdenskrig by Mind Map: Andre verdenskrig

1. Opptakten til krigen 1934-39

1.1. Tysk aggresjon

1.1.1. Opptrapping militært, nazifisering av staten, brudd på Versaillesavtalen, Anschluss.

1.2. Italiensk aggresjon

1.2.1. Fascistisk styre, angrep på Etiopia

1.3. Appeasement

1.3.1. Britisk forsøk på forsoning med Hitler

1.4. Münchenavtalen

1.4.1. Avtale mellom briter og franskmenn, og Hitler, som gir Hitler tillatelse til å okkupere Sudetenland fra Tsjekkoslovakia (med tysk befolkning).

1.5. Borgerkrigen i Spania 1935-39

1.5.1. Tyske og italienske styrker deltar på Francos side. Republikanerne får støtte fra frivillige på venstresiden.

2. Tysk fremgang 1939-1941

2.1. Angrepet på Polen

2.1.1. 1.9. 1939 - Tyskland angriper Polen - blitzkrig

2.2. Angrepet på Danmark og Norge

2.2.1. 9.4. 1940 - Danmark overgir seg raskt, noen ukers kamp i Norge. Blücher, Narvik

2.3. Angrepet på Frankrike

2.3.1. 10.5. 1940 - blitzkrig, Dunkerque - Frankrike kapitulerer 25. juni 1940.

2.4. Luftkamp mot Storbritannia

2.4.1. Tysk bombing av Storbritannia sommer og høst 1940.

2.5. Angrepet på Sovjetunionen

2.5.1. Tyskland angriper 22.6. 1941. Den mest voldsomme delen av krigen i Europa. 3/4 av døde i Europa.

2.6. Krigen i Nord-Afrika

2.6.1. Italienske, etter hvert også tyske, styrker angriper i Libya og Egypt. Slås tilbake av britiske styrker 42/43 etter alliert invasjon november 1942.

3. Vendepunkt i krigen 1942-43

3.1. USA med i krigen

3.1.1. USA trapper opp hjelp til Europa og innsats i Stillehavet 1942

3.2. Stalingrad

3.2.1. Sovjetstyrker omringer og nedkjemper de tyske styrkene. Vinner sommeren 43 et nytt slag ved Kursk.

3.3. Nord-Afrika

3.3.1. Alliert seier ved El Alemein og invasjon i Nord-Afrika høsten 1942.

3.4. Asia

3.4.1. USA slår tilbake japanske styrke sommeren 1942.

3.5. Sicilia

3.5.1. Alliert landgang på Sicilia, for å opprette en ny front i Europa, sommeren 1943.

4. Slutten av krigen 1944-45

4.1. D-dagen

4.1.1. Alliert landgang i Normandie 6. juni 1944.

4.2. Den røde arme

4.2.1. Kjemper seg gjennom hele Øst-Europa og til Berlin i mai 1945.

4.3. Italia

4.3.1. Mussolini avsettes i 1943, men tyske tropper fortsetter kampene i Italia

5. Etterkrigstiden 1945-46

5.1. Deling av Europa

5.1.1. USA, Storbritannia og Sovjetunionen har blitt enig om å dele Europa inn i interessesfærer.

5.2. Borgerkrig

5.2.1. Kamp om makten gjennom borgerkrig i bla Italia og Hellas.

5.3. Tyskland

5.3.1. Deles i fire okkupasjonssoner, det samme med Berlin.

5.4. Gjengjeldelse

5.4.1. Kraftige represalier og straffer for landssvikere i noen land (feks Norge) mens i andre land innsettes fascister på nytt i styret (feks Italia)

6. Følger av krigen

6.1. Deling av Europa

6.1.1. Sovjet tar kontroll på områder de har befridd.

6.2. Den kalde krigen

6.2.1. Deler Europa i to, med et "jernteppe".

6.3. Rettsoppgjøret

6.3.1. Ledende nazister straffes. Flere henrettes.

6.4. Gjengjeldelse

6.4.1. Tyskerjenter, tyskerunger, overløpere straffes og utestenges i flere land i Europa.

6.5. Forfølgelse

6.5.1. Både rettsoppgjør og sivilforfølgelse i mange land.

6.6. Borgerkrig og opprør

6.6.1. Maktkamp/borgerkrig i bla Italia, Jugoslavia, Hellas.

7. Motstand og forfølgelse

7.1. Forfølgelse

7.1.1. Forfølgelse av motstandere og jøder i mange okkuperte land.

7.2. Motstand

7.2.1. Sivil

7.2.1.1. Ulydighet, boikott, aviser

7.2.2. Militær

7.2.2.1. Sabotasje, drap - ofte gjengjeldelse fra tyskerne

7.3. Okkupasjonsstyre

7.3.1. I Øst-Europa direkte underlagt Tyskland, i Vest-Europa ofte i samarbeid med lokalt styre.

8. Krigen i Norge

8.1. Angrep 9. april 1940

8.1.1. Blücher, luftangrep, kampene om Narvik

8.2. Motstand

8.2.1. Sivil

8.2.1.1. Binders, nisselue, flagg, H7

8.2.2. Militær

8.2.2.1. Sabotasje, henrettelser

8.3. Okkupasjonsstyre

8.4. Landssvikoppgjøret

8.5. Tyskerjentene - tyskerungene

9. Krigen i Asia

9.1. Japansk aggresjon

9.1.1. Fra 1937 okkupasjon av Kina og Korea, noe som førte til USAs handelsblokade.

9.2. Pearl Harbor

9.2.1. Japansk flyangrep på amerikansk flåtebase på Hawaii 7.12. 1941

9.3. USA

9.3.1. Etter 1941 aktivt inn i krigen for interesser i Stillehavet

10. Sentrale personer

10.1. Benito Mussolini

10.1.1. Til makten i Italia ved kupp i 1922. Ønsker å bygge et sterkt Italia. Korporativ stat - hvor fagforeninger og næringsliv styrer, ikke politikere.

10.2. Adolf Hitler

10.2.1. Til makten i Tyskland ved valg i 1933, diktator i 1934. Opprustning og nazifisering av samfunnet.

10.3. Josef Stalin

10.3.1. Leder i Sovjetunionen 1925-1953. Redd for tysk angrep, men får ikke støtte i Vesten for dette.

10.4. Winston Churchill

10.4.1. Britisk statsminister 1940-45. Avhengig av USA i krigen mot Hitler, ikke positiv til Stalin.

10.5. Franklin D Roosevelt

10.5.1. USAs president 1933-45. Hjalp Europa med forsyninger fram til 1944 (D-dagen). Ønsket en tilnærming til Stalin.

10.6. Hirohito

10.6.1. Keiser i Japan 1926-89. Ikke reell leder, usikker betydning for krigføringen.

10.7. Dwight Eisenhower

10.7.1. Øverstkommanderende for allierte styrker i Europa fra D-dagen. Seinere president i USA.