Verkottuen Fokustiimi - rakentaa edellytykset T&K - toiminnalle ja aluevaikuttavuudelle (verkon l...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkottuen Fokustiimi - rakentaa edellytykset T&K - toiminnalle ja aluevaikuttavuudelle (verkon laaja hyödyntäminen) by Mind Map: Verkottuen Fokustiimi - rakentaa edellytykset T&K - toiminnalle ja aluevaikuttavuudelle (verkon laaja hyödyntäminen)

1. Verkoston rakentaminen

1.1. vastuuhenkilöt

1.1.1. Verkko-opetus

1.1.1.1. Vastuuhenkilö

1.1.1.2. Assistentti

1.1.2. Verkkotoimintojen kehittäminen

1.2. työaikasuunnitelmat

1.3. Outi Vahtila

1.4. Ryhmän kokoonpano: lähtee osaamisesta

1.5. ONLine Educaan

2. Yhteiset periaatteet?

2.1. KT-keskuksittain, pohjatyötä yhdessä

3. Kansainvälisyys

3.1. Tavoite: kehitetään opiskelijoiden kansainvälistymistä ja tuetaan henkilökuntaa kv-työskentelyssä

3.2. Opiskelijaryhmien kv-yhteistyö osaksi tavallista opetusta

3.2.1. kaksoistutkinnot

3.2.2. kv-opintojaksot

3.2.3. pienomuotoinen kv-yhteistyö esim. opintojakson osana

3.3. Kansainvälisissä t&k-hankkeissa eWorking-työskentelyn tukeminen

4. Hyvien käytänteiden kerääminen

4.1. Tietojenkäsittelyn malli, aikuisopetuksen malli

4.1.1. Kuvaus ja esittelyvideo

4.2. Yrittäjyyden ja liiketalouden malli, aikuisopetuksen malli? sulautettu malli? mikä?

4.3. Kirjaston eWorkin toiminta

4.4. Biotalouden toimintamalli

4.5. Osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä

4.6. projektien rakentaminen yhteistyössä verkoston kanssa, verkostoyhteistyö

4.7. ONline-työskentely / tukiverkosto

4.8. Simulaatio-opetus

4.9. Ohjausryhmämalli

4.10. Opettajakoulutus

4.11. Myös englanninkieliset esittelyt

4.12. Mietitaan minne laitetaan...

4.13. Helmikuulle päivä; 4 5- hyvää käytäntöä

4.14. Onko kaupallistettavissa olevia malleja?

4.14.1. Hanna Nordlund mukana

4.15. Ei organisaatiolähtöisesti vaan teema / asialähtöisesti

4.16. 4 AMKin yhteistyö

4.17. Kerätty: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvYStmrLZoEPdEVUalAxTXZOaFlpMG1RWDFoRmJmUXc&hl=fi

5. Verkko-opetus

5.1. Tavoite: KT-keskuksissa toimivat verkko-opetuskäytänteet ja tuki, ajasta ja paikasta riippumattomat toteutukset

5.2. KT-keskusten suunnitelmat

5.3. Digi-ohjausryhmä ohjaa

5.4. Valmennusohjelma meneillään

5.5. T&K yhteistyötä työelämän kanssa, testaa uusia menetelmiä

5.6. Fokustiimi tuottaa uusia työkaluja, toimintamalleja

5.7. Yhteiset tapaamiset; 5.2 (9-15), 8.4 (13-16)

5.8. Jaana Kullaslahti

6. Hankkeiden rakentaminen

6.1. Hankeiden suunnitteluryhmä

6.2. Leena Vainio

6.3. Prosessin kehittäminen

6.4. Fokusalueen tavoitteiden pohjalta

6.5. Yhteistyöverkosto, -kumppanit

6.6. Oppimisympäristöjen kehittämishake / Tekes

7. Tietoverkko arjen työkaluksi (toimintakulttuuri)

7.1. Yhteiset periaatteet

7.2. Motivointi

8. Aikuiskoulutuskonseptin rakentaminen

8.1. Tietojenkäsittelyn mallista eteenpäin

8.2. Tuotteistaminen, kansainvälisyys

8.3. Hely Kilpeläinen

8.4. 4 AMKin yhteistyönä syntyy sisältöä

9. Nykytilan kartoittaminen

9.1. Miten tehdään?

9.1.1. kysely

10. Portaalin / yhteisen tiedon rakentaminen

10.1. Yhteisen tiedon jäsentäminen KT-keskuskohtaiset ratkaisut

10.2. Tiedottamisen käytännöt

10.3. Jaana Nuuttila

10.4. Pohjana/mallina Bionetti, http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/Henkilostoportaali/Koulutusjatutkimus/Ktbiotalous_ja_hami

11. Osaamisen kaupallistaminen

11.1. Koulutusvienti

11.1.1. Vierailut

11.2. Hanna Nordlund

12. Kehittämisen työkalut

12.1. Ideapankki jne

12.2. Miten itse käytämme innovatiivisa työkaluja?

13. Fokustiimitoiminnan kuvaus

13.1. Kirjanen

13.2. Esimerkit

13.2.1. hyviä käytäntöjä kerätty

13.3. Tuotteistaminen: näissä me ollaan hyviä, näitä me teemme?

13.4. Tarjoaa menetelmiä ja välineitä

13.5. Mitä fokustiimi antaa koulutusohjelmille?

13.6. Mikä on se tapa, jolla oma ryhmä on yhteydessä toisiin ryhmiin?

14. Yhteiset työkalut

14.1. Twitter #verkottuen

14.1.1. Tiedottaminen tapahtumista

14.2. Google-kalenteri -yhteiset tapaamiset, niiden ohjelmat, kutsut

14.3. Portaali, perustietoa, linkki Wikiiin

14.4. Wiki; yhteisen tiedon tuottaminen

14.5. Skype, Webex, ACP?

14.6. GoogleWave?

14.7. Maindmeister?

15. Projektisuunnitelman tekeminen

15.1. on wikissä: https://wiki.hamk.fi/display/henkilokunta/Projektisuunnitelma+2010-2012

16. Tutkimustoiminta

16.1. konferenssit ja julkaisut

16.2. systemaattinen tutkimus- ja selvitystyö

16.3. kansalliset- ja kv-kumppanit

16.4. opiskelijat mukana

16.5. Leena Vainio

17. New node