Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ЕТИКА БІЗНЕСУ by Mind Map: ЕТИКА БІЗНЕСУ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ЕТИКА БІЗНЕСУ

Модуль №1. Основні концепції етики бізнесу

Лекція №1. Етика бізнесу як наукова дисципліна

Лекція №2. Моральність ділових відносин

Лекція №3. Основні концепції етики бізнесу

Лекція №4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу

Семінар №1. Професійна етика та її вплив на етичні питання бізнесу

Семінар №2. Основні концепції етики бізнесу

Семінар №3. Соціальна відповідальність сучасного бізнесу

Модуль №2. Корпоративна етика

Лекція №5. Корпоративна культура організації

Лекція №6. Етика та етикет у ділових міжнародних стосунках бізнесменів

Лекція №7. Етичні норми ділового спілкування

Лекція №8. Правила формування позитивного іміджу бізнесмена

Семінар №4. Моральні стандарти корпорації

Семінар №5. Соціокультурні особливості етики бізнесу

Семінар №6. Формування позитивного іміджу сучасного бізнесмена

Загальні відомості про курс

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання

Друковані джерела та Інтернет-ресурси

Глосарій

Новини