Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕТИКА БІЗНЕСУ by Mind Map: ЕТИКА БІЗНЕСУ

1. Модуль №1. Основні концепції етики бізнесу

1.1. Лекція №1. Етика бізнесу як наукова дисципліна

1.2. Лекція №2. Моральність ділових відносин

1.3. Лекція №3. Основні концепції етики бізнесу

1.4. Лекція №4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу

1.5. Семінар №1. Професійна етика та її вплив на етичні питання бізнесу

1.6. Семінар №2. Основні концепції етики бізнесу

1.7. Семінар №3. Соціальна відповідальність сучасного бізнесу

2. Модуль №2. Корпоративна етика

2.1. Лекція №5. Корпоративна культура організації

2.2. Лекція №6. Етика та етикет у ділових міжнародних стосунках бізнесменів

2.3. Лекція №7. Етичні норми ділового спілкування

2.4. Лекція №8. Правила формування позитивного іміджу бізнесмена

2.5. Семінар №4. Моральні стандарти корпорації

2.6. Семінар №5. Соціокультурні особливості етики бізнесу

2.7. Семінар №6. Формування позитивного іміджу сучасного бізнесмена

3. Загальні відомості про курс

3.1. Робоча програма

3.2. Календарний план

3.3. Критерії оцінювання

3.4. Друковані джерела та Інтернет-ресурси

3.5. Глосарій

3.6. Новини