Hvordan sikre vi at der er mad nok?

Mindmap til emnet anvendt biologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvordan sikre vi at der er mad nok? by Mind Map: Hvordan sikre vi at der er mad nok?

1. Tomat

1.1. genbrugt

1.1.1. overskydende vandhul

1.2. vand

1.3. ikke noget til spilde

1.4. stod aldrig stille

2. Svin

2.1. 27 svineunger

2.2. masseproduktion

2.3. højteknologi

2.4. Gylle

2.4.1. majs

3. Bison

3.1. prærien

3.2. ¨jordflugt

3.3. bison - nænsomt

4. Kvæg-høns

4.1. flyttede kvæg hver dag

4.2. høns

4.2.1. spiser maddike

4.3. kaniner

4.3.1. høns

4.3.1.1. gødning

4.4. Efterligne