Get Started. It's Free
or sign up with your email address
zadatak 4 by Mind Map: zadatak 4

1. BINARNO STABLO

1.1. čvor

1.2. korijen

1.3. list

1.4. roditelj

1.5. dijete

1.5.1. lijevo dijete

1.5.2. desno dijete

1.6. potomak

1.7. predak

1.8. putevi

2. OBILAZAK

2.1. preorder

2.2. postorder

2.3. inorder

3. OPERACIJE

3.1. ParentB

3.2. LeftChildB

3.3. RightChildB

3.4. LabelB

3.5. ChangeLabelB

3.6. RootB

3.7. CreateLeftB

3.8. CreateRightB

3.9. DeleteB

3.10. InitB

4. IMPLEMENTACIJA

4.1. pomoću polja

4.2. pomoću pokazivača