Kenniscentrum/FZ 2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kenniscentrum/FZ 2014 by Mind Map: Kenniscentrum/FZ 2014

1. Cöordinator DIV (0 fte)

1.1. Overgenomen door teamleider FZ

2. FZ

2.1. Teksverwerking (0 FTE)

2.1.1. Functioneel beheer sjablonengenerator

2.2. Indexeren en Archiveren (3 FTE)

2.2.1. Is combi geworden met postkamer

2.2.2. Alle niet-reclame wordt gescand

2.2.3. Alle zaken worden bij archivering gecontroleerd:

2.2.3.1. Compleetheid wat betreft verplichte documenten (automatisch)

2.2.3.2. Voorzien van nieuwe metagegevens (automatisch en handwerk)

2.2.3.3. Voorzien van RM gegevens (automatisch en handwerk)

2.3. Fysiek archiveren (0,5 FTE)

2.3.1. Meer kenniswerker

3. Kenniscentrum

3.1. Senior DIV (1 FTE)

3.1.1. Rol is opgegaan in:

3.1.1.1. Accountmanagement

3.1.1.1.1. met proceseigenaren over ZT

3.1.1.1.2. Met afdelingshoofden over Mgmt Info

3.1.1.2. Projectleiding

3.1.1.3. Informatiearchitectuur

3.1.1.3.1. Opstellen en onderhouden standaarden

3.1.1.4. Functioneel beheer

3.1.1.4.1. procesbeheerder

3.1.1.4.2. zaaktypebeheerder

3.1.1.4.3. Oplossen van vragen mbt:

3.1.1.4.4. Controle van indexeren en archiveren

3.1.1.5. Informatieanalyse

3.1.1.6. Coordinator FZ

3.1.1.6.1. Coördinatie

3.1.1.6.2. Personeelsplanning

3.1.2. Rol is blijven bestaan in:

3.1.2.1. Beleidsmedewerker informatievoorziening

3.1.2.1.1. Blijven lezen en communiceren over vakgebied. Kennismedewerker

3.1.2.1.2. Netwerkspecialist breed netwerken met andere overheden

3.1.2.2. Risicoanalyse

3.2. Strategisch Informatiemanager

3.3. Coordinator

3.4. Informatieanalyse

3.5. Informatiearchitechtuur

3.6. Informatiebeveiliging