Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa by Mind Map: Pedagogista kehittämistä ja
yritysyhteistyötä Salpauksessa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa

OPISKELIJAT Amiksesta ammattiin

Ammatillisen kasvun tukeminen ja ammattiin valmistuminen

TOP-blogi, Logistiikka top -blogit, Merkonomit ja datanomit top -blogit, TutKIVA opiskelijablogit

ePortfolio, Sisustajat ePortfolio

Einikäisen oppimisen avaintaidot

Yksilölliset opintopolut, Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Atto-integrointi

Ohjausta ja tukea

Opiskelijan opas 2013-14

Pakki opiskelijaportaali

Salpaus Facebook

Oppiminen ja osaamisen arviointi aidoissa työympäristöissä

ePortfolio, Sisustajat ePortfolio

TOP-blogi, Logistiikka top -blogit, Merkonomit ja datanomit top -blogit, TutKIVA opiskelijablogit

Tekemällä oppiminen, Rakennusammattilaisesta työmaaohjaajaksi, Työssäoppimista vähintään puoli vuotta opinnoista oman alan työpaikoissa

Työssäoppiminen ulkomailla, Merkonomit ja datanomit top -blogit

Pajaoppiminen

Verkon hyödyntäminen opetuksessa

Ohjaus ja yhteydenpito verkossa (Facebook, ElsaMoodle, blogit), Logistiikka top -blogit, Merkonomit ja datanomit top -blogit

Yhteisöllinen työskentely, vertaisoppiminen (Facebook, ElsaMoodle, blogit), TutKIVA opiskelijablogit, Logistiikka top -blogit

Monimediaiset oppimateriaalit, mallivideot, ohje- ja tukimateriaalit, Näyttötutkinnon suorittamisen tukea TUMA-hanke, Videoita tutkintosuoritusten mallitutkintosuorituksista, EduTV.fi video-ohjeita, SomeTvt Salpaus työvälinekartta, AR Sahut työpajassa aikuiset ja nuoret

Mobiili, Ohje Web Appsien käyttöön

Yrittäjyys oppimismenetelmänä, NY-yrittäjyys ja osuuskuntatoiminta

Päijät-Hämeen YES-keskus

NY Nuori yrittäjyys

Osuuskunta Messinki

HENKILÖSTÖ Välitä, älä valita

Pedagogiset linjaukset

Pedagoginen strategia, Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperusteet, liite 2, Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma, liite 1

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, pedagoginen strategia, liite 2, kohta 5

Pedagogisen toimintakulttuurin muutos

Vertaisoppiminen, xTune parvityökalu, Yhteiset verkkokurssit, Verkko-opetuksen mentorit, Diigo - jaetut linkit, Vinkkejä verkon opetuskäyttöön, Salpauksen äidinkielen opettajat

Monipuoliset opetus- ja ohjausmenetelmät, ElsaMoodle portaali, Mobiili Salpauksessa, Some/tvt työvälinetarjotin

Yhteistyöskentely wikissä, Atto- ja ammatillisten kielten toteutussuunnitelmat AD:lla

Vertaismentorointi

Tiimivalmennus

Pedagoginen perehdytys ja ohjeet, Kuukauden vinkki ja työpajat, Pedagogisten lehtoreiden toteuttama ohjaus ja tuki, Toimipistekohtaiset pedapysäkit, Uusien opettajien perehdytys, Vertaismentorointiryhmät, Esimiesten pedapajat, EduTV

Kehittämishankkeet, Laajennettu työssäoppiminen TOPLaaja, Läpäisyn tehostamishankkeet Jousto, Kansainväliset projektit, Opettaminen ja oppimisympäristöt, Valovoimainen, TutKIVA oppiminen verkossa

Osaamisperusteisuus

Osaamispisteisiin siirtyminen

OPS-uudistustyö aloitettu

Pedagogisten lehtoreiden toteuttama ohjaus ja tuki

Toimipistekohtaiset pedapysäkit

Uusien opettajien perehdytys

Vertaismentorointiryhmät

Esimiesten pedapajat

Atto-integrointi

Salpauksen atto-integrointia edistävät hankkeet

Kehittämishankkeet

Laajennettu työssäoppiminen TOPLaaja

Läpäisyn tehostamishankkeet Jousto

Kansainväliset projektit

Opettaminen ja oppimisympäristöt, Valovoimainen, TutKIVA oppiminen verkossa

Kansainväliset projektit

TYÖELÄMÄ Joustava yhteistyö

Työelämäyhteistyö

Yritystoiminnan tukeminen

Työelämäkummit

Yhteiset projektit

Tuotanto- ja palvelutyöt yrityksille

Yritysvierailut

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämäneuvottelukunnat

Työelämäneuvottelukunnat PHKK:ssa

Blogi

Uusia ideoita liiketoimintaan

Talouden taitajia tarvitaan

Asiakkuuksien kehittäminen

Ristipölytystä ja liiketoimintaan uusia ideoita

Videoneuvottelut ja videoidut seminaarit

Datatiimi blogi

Päijät-Hämeen YES-kummit

Työssäoppiminen

Työturvallisuuden edistäminen

Kehittämishankkeita, Laajennettu työssäoppiminen TOPLaaja, TutKIVA oppiminen verkossa, Valovoimainen

Salpaus Facebook

SalpausTweet

Työpaikkaohjaajien koulutus, ohjaus ja tuki

Koulutusvideoita ja ohjeita kootusti Salpauksen nettisivulla

Videoita mallitutkintosuorituksista ja mallilomakkeita

Sosiaali- ja terveysalan näyttötutkintojen arvioijille apuja ja neuvoja

Videokuvaus ja videoneuvottelut käyttöön luonnonvara-alan näyttötutkintojen arviointiin

TOP-Koutsi eli kaikkea työpaikkaohjaukseen

Työpaikaohjaajan ja arvioijan tietopaketti

Tukea näyttötutkintojen arviointiin

Sosiaali- ja terveysalan näyttötutkintojen arvioijille apuja ja neuvoja

koulutuskeskus Salpaus 2014 bit.ly/taitajapeda

Käyttövinkkejä 1. Mindmapin kohtien avaaminen ja sulkeminen Valitse ensin kohta, jonka haluat avata (esim. Opiskelija) Avaa valitun kohdan alatasot näkyviin seuraavasti: ensimmäinen taso näkyviin: ALT+1 Valitse toinen taso näkyviin: ALT+2 kolmas ALT+3 neljäs ALT+4 2. Sulje muokkaustyökalut-ikkuna oikean alareunan OVI-kuvakkeesta