A PREHISTORIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A PREHISTORIA by Mind Map: A PREHISTORIA

1. Inventaron a roda e a vela.

2. Desenvolveron a artesanía e o comercio.

3. Descubriron o lume.

4. PALEOLÍTICO (empezou hai apróximadamente un millón de anos)

4.1. Os seres humanos eran nómades.

4.2. Organización en tribos que vivían en covas ou abrigos ao aire libre.

4.3. Alimentábanse da caza, da pesca e da recolección de froitos silvestres.

4.4. Os poboados transformáronse en cidades, os habitantes organizábanse arredor dun xefe.

4.5. Fabricaron utensilios de pedra e óso.

4.6. Arte rupestre.

5. NEOLÍTICO (empezou hai uns 7000 anos)

5.1. Descubriron a agricultura (cultivaban plantas).

5.2. Descubriron a gandaría (domesticaron animais).

5.3. Seres humanos sedentarios.

5.4. Construíron poboados

5.5. Inventos: o fuso e o tear, a cerámica. Crearon ferramentas con pedra puída para utensilios agrícolas.

5.6. Realizaron pinturas esquemáticas.

6. IDADE DOS METAIS (empezou hai uns 6000 anos)

6.1. Construíron monumentos megalíticos e poboados fortificados.

6.2. Descubriron a metalurxia do cobre, ferro e bronce.