Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hissen by Mind Map: Hissen

1. Neråt blir vikten mindre

2. Stannar- bromsar ökar vikten

2.1. New node

3. Tröghetslagen

4. Acceleration

4.1. m/s^2

5. Hastighet

6. Newton

6.1. 3 lagar

6.1.1. Allting som har en kraft har en motkraft som går åt riktningen.

7. Vikt?= massa?

8. New node

9. Krafter: gravitationskraft,friktion, motkraft?

9.1. F=m*a?