Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Is it Copyright or Copyleft? by Mind Map: Is it Copyright or Copyleft?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Is it Copyright or Copyleft?

Fase ontwikkeling

Ideefase

Prototype

Marktintroductie

Verkoop

Service

Verwerking

Bescherming

Auteursrecht

Door het maken van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, kunt u meteen aanspraak maken op het auteursrecht. Voorbeelden waarop auteursrechtelijke bescherming rusten zijn: een tekst, een kunstwerk, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken. Kosten en rechtsgebied Aan het auteursrecht zijn geen kosten verbonden en de bescherming geldt wereldwijd.         Bron; NL Octrooicentrum

Tekeningen- of modellenrecht

Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Het gaat over de vormgeving van twee of drie dimensionale voorwerpen zoals meubels, huishoudelijke apparaten, dessins van stoffen of bijvoorbeeld sieraden. Het gedeponeerde model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Dat wil zeggen: er moeten geen andere identieke exemplaren voor het publiek beschikbaar zijn. Er is ook sprake van identiekheid als het model alleen in onbelangrijke kenmerken van dat van derden verschilt.           Bron; NL Octrooicentrum

Merkenrecht

Een merk is een symbool, een teken, een naam, een woord, een letter, een ontwerp of een combinatie van deze die het mogelijk maakt een product of dienst te onderscheiden van en te herkennen ten opzichte van de concurrenten. Woord- en beeldmerken zijn de meest voorkomende merken. Voorbeelden van onderscheidende merken zijn een fantasienaam zoals Billabong, een eigen naam zoals Albert Heijn, een combinatie van cijfers zoals 501, de swoosh van Nike of de schelp van Shell. Het merkenrecht kan in bepaalde gevallen ook onderscheidende verpakkingen, kleuren of geluid beschermen, zoals de verpakking van een Coca-Cola fles, de kleur blauw van Camping Gaz of een reclamejingle . Een belangrijk kenmerk van een merk is dat onderscheidend vermogen moet hebben. Een niet onderscheidend merk wordt geweigerd en niet in het register ingeschreven. De reden hiervoor is het algemeen belang dat een beschrijvende aanduiding door iedereen moet kunnen worden gebruikt. Het algemeen belang hangt samen met de functie van het merk, namelijk het bieden van een waarborg dat alle van dat merkteken voorziene producten en diensten zijn gemaakt of verricht onder controle van een en hetzelfde bedrijf dat verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (identiteit van oorsprong)   Bron; NL Octrooicentrum  

Octrooirecht

Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Zelfs wanneer die ander de uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan. Het octrooi geldt steeds voor één of meer landen en voor een beperkte tijdsduur. Na afloop van de octrooiduur is de techniek vrij te gebruiken door iedereen. Eisen Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet u een technische uitvinding hebben gedaan die voldoet aan drie materiële voorwaarden. Onder technische uitvinding wordt verstaan een product of werkwijze op alle gebieden van de techniek. De materiële voorwaarden zijn: Nieuwheid Het product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf (bijvoorbeeld door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs). Inventiviteit De vinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen. Industriële toepasbaarheid De uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.   Bron; NL Octrooicentrum

Kwekersrecht

Kwekersrecht kunt u aanvragen voor teeltmateriaal van plantenrassen. Daarnaast strekt de bescherming voor siergewassen zich ook uit over het feitelijk gebruik als vermeerderingsmateriaal.           Bron; NL Octrooicentrum

Chipsrecht

Halfgeleiders zijn elektronische schakelingen op een chip, geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren. Halfgeleiders worden ook wel (geheugen-)chips, halfgeleiderproducten of microprocessors genoemd.           Bron; NL Octrooicentrum

Domeinregistratie

Handelsnaam

Portretrecht

IT-recht

Vastleggen naam op 2.0 platforms via Namechk

Beschermingsmethoden

Registratie Ten opzichte van iedereen (derden)

Tussen partijen

Bijdragen door:

Dutch Design Week

Louwers Advocaten

NL Octrooicentrum

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Syntens

VEREENIGDE octrooien merken en modellen

Dienstverlening

Commercieel

Niet commercieel

Online info

Presentaties

Websites

Blog

Films

Bijeenkomsten

Databanken

Financiering bescherming

Subsidie

Belastingkorting

Evenementen

Patentparade

Other mindmaps of Detlef La Grand