Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ráció és érzékenység by Mind Map: Ráció és érzékenység
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ráció és érzékenység

Ráció (ész) és érzékenység: a felvilágosodás korának két, egymásnak nagy mértékben ellentmondó alapfogalma. Köréjük rendezhető a kor legtöbb eszméje.  

racionalizmus

Az ész korszakát előkészítő filozófia, a felvilágosodás elméleti megalapozásának szokták tekinteni.

Az érzelmek fontossága

SZENTIMENTALIZMUS

Enciklopédia

szócikkek

rendszerezett tudás

Az Enciklopédia a megismerhető világról megszerzett tudást kívánta átadni, és ez nemcsak a felhalmozott ismeretanyag mennyisége miatt volt nagy horderejű, hanem amiatt is, hogy ezt a tudást egy filozófiai rendszerbe próbálta foglalni. Ha már gondolattérkép... az itt csatolt kép az Enciklopédia egyik ábrája, amely a megismerést, az emberi felfogást mutatja be.  

Egyházkritika

Az ész századának egyik legjelentősebb harca az egyház ellen folyt.  

deizmus

Olyan istenhit, amely szakít a megszokott istenképpel: Istent a világ ős-okaként elfogadja, de nem látja aktív jelenlétét földi életünkben, és végképp nem olyan módon, ahogy azt az egyházi vallásosság láttatja.  

ateizmus

Az istenhit hiánya: a korban még viszonylag ritka. Vádként gyakran elhangzik, hiszen az egyház és az általa képviselt vallásosság kritikája ezt a gondolatot is előhívja.

A civilizáció tisztelete

Defoe

Társadalomkritika

Swift

empirizmus

A felvilágosodás elméleti háttereként ezt a filozófiai megközelítést is fontosnak tekinthetjük, részben az "érzékenység" gondolati alapja lehetett.

A civilizáció bírálata

A civilizáció nem javított...

A természet tisztelete

Vissza a természetbe!

Harmónia utáni vágyakozás

Az ókor felé fordulás

Az esztétika megjelenése

Értékrendek rendszerezése