Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

It i matematikkundervisningen by Mind Map: It i matematikkundervisningen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

It i matematikkundervisningen

Dette er bare et demo mind map, som du kan slette med det samme, hvis du vil.

Træningsprogrammer (www og elektroniske platfome)

Gentagende beregninger

Øve sætninger og definitioner

Differentieret undervisning

Evaluering

Udforskende programmer (Geometer, geogebra, graph, graphmatica)

Eksperimenternede undervisning

Differentieret undervisning

Frigive lærerressourcer

Værktøjsprogrammer (Maple, MathCad, TI89)

Løse komplicerede problemer

Eksemplarisk undervisning

Motivere og øge interessen for matematik

Undervisningsministeriets krav

Formålet med uddannelsen

Det Virtuelle Gymnasium

Bekendtgørelsens krav

Elektronisk retning

Ny skriftelighed

Smartboard

WEB 2.0

Wiki

Blog

Podcast og vodcast

Video