Once Upon a Time...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Once Upon a Time... by Mind Map: Once Upon a Time...

1. Enfocament pedagògic

1.1. Connectivisme

1.1.1. Rol dels alumnes

1.1.1.1. Actiu i autònom

1.1.1.1.1. Es parteix dels propis interessos

1.1.2. Rol dels docents

1.1.2.1. Guia del procés educatiu

1.1.3. Aprenentatge colaboratiu i connectat

1.1.3.1. Connexió entre les escoles

1.1.3.2. Diversitat d'opinions

1.1.3.3. Presa de decisions com a procés d'aprenentatge

1.1.4. Ús tecnologies 2.0

1.1.5. Tipus de comunicació

1.1.5.1. Asíncrona a través de l’entorn virtual d’aprenentatge. La comunicació es durà a terme a través de fòrums, enquestes, votacions, debats. Tot i que també es realitzaran videoconferències per establir una comunicació síncrona amb les eines Skype i Zoho Chat .

1.1.6. Learning by doing

1.1.6.1. S'aprèn realitzant el conte

2. A través de

2.1. PLATAFORMA ETWINNING

3. Objectiu

3.1. Creació d'un conte

3.1.1. Seguint interessos dels alumnes

3.1.2. Consensuat amb diferents escoles

3.1.3. En Llengua anglesa

3.1.4. Utilitizant eines 2.0

4. Context

4.1. Alumnes 4t de primària

4.1.1. Escoles

4.1.1.1. Parellades (Sant Pere de Ribes, Catalunya)

4.1.1.2. Collegio Paritario “S.Ignazio” di Messina, Itàlia

4.1.1.3. Szkoła Podstawowa, Polònia

4.1.1.4. École Élémentaire Pasteur, França

4.2. Docents

4.2.1. Domini de l'anglès

4.2.1.1. Un encarregat per escola

4.3. Tecnologia requerida

4.4. Durada

4.4.1. 2 mesos

4.4.1.1. Mòdul 1: 1 setmana

4.4.1.2. Mòdul 2: 1 setmana

4.4.1.3. Mòdul 3: 1 setmana

4.4.1.4. Mòdul 4: 2 setmanes

4.4.1.5. Mòdul 5: 2 setmanes

4.4.1.6. Mòdul 6: 1 setmana

5. Disseny

5.1. Dividit en 6 mòduls

5.1.1. 1. LLEGIM CONTES D'ALTRES CULTURES

5.1.2. 2. TRIEM LA TEMÀTICA D'UN CONTE

5.1.3. 3. TRIEM ELS PERSONATGES DEL CONTE

5.1.4. 4. REDACTEM EL CAPITOL DEL CONTE

5.1.5. 5. LLEGIM ELS CAPITOLS DELS COMPANYS I ELS IL·LUSTREM

5.1.6. 6. OPINEM SOBRE ELS CONTES

6. Avaluació

6.1. Formativa

6.1.1. Superació dels diferents mòduls

6.2. Sumatòria

6.2.1. Avaluació Producte final (conte)

6.3. Autoavaluació

6.3.1. Els alumnes valoraran les seves intervencions i les dels seus companys.