Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa by Mind Map: Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa

Taktiikoiden valinnan kautta strategiaan

4. Miten teknologian avulla voidaan tuoda näkyväksi niitä prosesseja, jotka vaikuttavat taktiikoiden valintaan ja käyttöön?

Syntyy seurattava jälki

Omista oppimistaktisista valinnoista tietoiseksi tuleminen

1. Mitä tekijöitä tulee motivaation ja emootioiden näkökulmasta ottaa huomioon, kun vertailee erilaisten teknologioiden käyttöä oppimisen tukena?

Itsesäätelyn eri vaiheet (ja niiden tukeminen teknologialla)

itsesäätelyprosessi (ja sen näkyväksi tekeminen)

näkemys itsestä oppijana

strategisen oppimisen taidot lisäävät motivaaatiota ja itsesäätelyä

2. Kuinka motivaation säätelyä voi tukea ja kehittää hyödyntämällä teknologiaa?

Tiedostaminen

näkyväksi tekeminen

ymmärtäminen

3. Miksi teknologian käyttö itsessään ei takaa laadukasta oppimista?

teknologia on työkalu

5. Miten tehtävä, ympäristö, tilanne jne. vaikuttavat motivaatioon?

yhteisvaikutus

tehtävä

tilanne

ympäristö