Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv by Mind Map: Hvordan kan ændre
geotagging gennem sociale
medier vores hverdagsliv
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv

Teori

Maffesoli - Tribes

Latour - ANT

Rheingold - Smartmobs

Danah Boyd - SNS

Katz ? - Mobile

Goffman - "Selvfremstilling"

Benkler

Bruns

Wenger

R. Ling

(Weiser)

Allison Cavanagh

Reflekterer over og kobler Turkle og Goffman (Bind 2 DK)

Henry Jenkins - Hvilke kompentencer har vi behov for...

Wenger Communities of practices - Learning, Meaning & Identity

Ito

Metode

Undersøgelsesdesign

Interviews af eksperter

Observation og analyse af brugeradfærd

Fokusgruppe? (automat empiri)

Kortlæggelse af de forskellige SNS´er

Områder

Lifestreaming / Ambient awareness

Privacy - eller mangel på samme

Valg og fravalg af checkins

Kan vi håndtere et transparent socialliv

Vekselvirkningen mellem menneske & teknologi

Selvfremstilling - det personlige narrativ (skrevet af og med mine "venner")

Realtime kommunikation

Remediering af det personlige narrativ

Definition af SNS

Profilbaserede netværk

Relationer mellem profiler

handlingsmuligheder

Åben API

Sammenfletning med andre SNS

Deling af information/data