Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv by Mind Map: Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv

1. Teori

1.1. Maffesoli - Tribes

1.2. Latour - ANT

1.3. Rheingold - Smartmobs

1.4. Danah Boyd - SNS

1.5. Katz ? - Mobile

1.6. Goffman - "Selvfremstilling"

1.7. Benkler

1.8. Bruns

1.9. Wenger

1.10. R. Ling

1.11. (Weiser)

1.12. Allison Cavanagh

1.12.1. Reflekterer over og kobler Turkle og Goffman (Bind 2 DK)

1.13. Henry Jenkins - Hvilke kompentencer har vi behov for...

1.14. Wenger Communities of practices - Learning, Meaning & Identity

1.15. Ito

2. Metode

2.1. Undersøgelsesdesign

2.1.1. Interviews af eksperter

2.1.2. Observation og analyse af brugeradfærd

2.1.3. Fokusgruppe? (automat empiri)

2.1.4. Kortlæggelse af de forskellige SNS´er

3. Områder

3.1. Lifestreaming / Ambient awareness

3.2. Privacy - eller mangel på samme

3.2.1. Valg og fravalg af checkins

3.2.2. Kan vi håndtere et transparent socialliv

3.3. Vekselvirkningen mellem menneske & teknologi

3.4. Selvfremstilling - det personlige narrativ (skrevet af og med mine "venner")

3.5. Realtime kommunikation

3.6. Remediering af det personlige narrativ

4. Definition af SNS

4.1. Profilbaserede netværk

4.2. Relationer mellem profiler

4.3. handlingsmuligheder

4.4. Åben API

4.5. Sammenfletning med andre SNS

4.6. Deling af information/data