VIA CHARACTER STRENGTHS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VIA CHARACTER STRENGTHS by Mind Map: VIA CHARACTER STRENGTHS

1. Giảng dạy điểm mạnh nhân cách

1.1. Giáo viên lặp lại nhiều lần những từ ngữ liên quan đến chủ đề nhân cách được chọn dạy

1.2. Thiết kế chương trình trước hết cần bảo đảm tính chung (công bằng) --> phù hợp cho tất cả các bạn dựa vào thang điểm của các bạn trong lớp. >> Giáo án cá thể hóa (cô giáo đứng lớp) >> Đối với các bé đã có sẵn có điểm mạnh nhân cách tốt, cần có hoạt động để bạn THỂ HIỆN RA NGOÀI

1.3. Giảng dạy HÀM ẨN/ HIỂN LỘ

1.4. Cần thời gian QUAN SÁT, KIỂM CHỨNG để có thể có đánh giá CHÍNH XÁC điểm mạnh nhân cách của các bé

1.5. Đánh giá QUÁ TRÌNH: Đánh giá HIỆN THỰC: đánh giá ngay lúc đó với những bằng chứng cụ thể

1.6. Lộ trình giảng dạy điểm mạnh nhân cách 1. Đánh giá ban đầu: Đánh giá 1-1 2. Đánh giá quá trình & đánh giá hiện thực

2. 24 Character Strengths

2.1. 1. Sự thông tuệ

2.1.1. Sáng tạo

2.1.2. Ham hiểu biết

2.1.3. Khả năng nhìn nhận

2.1.4. Tình yêu học tập

2.1.5. Quan điểm riêng

2.2. 2. Lòng dũng cảm

2.2.1. Can đảm

2.2.2. Kiên trì

2.2.3. Trung thực

2.2.4. Hăng hái

2.3. 3. Tính nhân văn

2.3.1. Tình yêu

2.3.2. Nhân ái

2.3.3. Trí tuệ xã hội

2.4. 4. Công lý

2.4.1. Khả năng làm việc nhóm

2.4.2. Công bằng

2.4.3. Lãnh đạo

2.5. 5. Sự chừng mực

2.5.1. Khoan dung

2.5.2. Khiêm tốn

2.5.3. Cẩn trọng

2.5.4. Tự chủ

2.6. 6. Nhóm siêu việt

2.6.1. Đánh giá cao vẻ đẹp và sự xuất sắc

2.6.2. Lòng biết ơn điểm mạnh cốt lõi

2.6.2.1. ghi nhận, trân trọng, cảm kích

2.6.2.1.1. --> lòng biết ơn vụ lợi

2.6.2.2. lòng biết ơn - gia tăng hài lòng với cuộc sống: cám ơn một ngày nắng đẹp - tăng sự cởi mở, dễ chịu với mọi thứ, người xung quanh - giảm trầm cảm - giảm hội chứng tâm thần

2.6.2.3. theo nghiên cứ, người biết ơn: - sẵn sàng tha thứ - ít tự ái - năng lực củng cố sự kết nối - tăng chất lượng/sự hài lòng của QHH - có giấc ngủ dài hơn - cải thiện chất lượng giấc ngủ - tăng thời gian luyện tập thể dục, xuất phát từ nhu cầu được sống vì họ yêu cuộc sống. - gia tăng sự an lạc, hài lòng cho học sinh - gia tăng cảm nhận hạnh phục

2.6.2.4. nuôi dưỡng lòng biết ơn

2.6.2.4.1. Tin vào những điều tốt đẹp trong cs

2.6.2.4.2. Đặt câu hỏi "Điều tốt này từ đâu mà tới

2.6.2.4.3. Đền đáp tiếp nối bằng những hành động tích cực

2.6.2.5. Dạy lòng biết ơn

2.6.2.5.1. lòng biết ơn là phong cách sống

2.6.2.5.2. vượt ra khỏi lòng biết ơn vụ lợi

2.6.2.5.3. cám ơn mình vì đã luôn cố gắng để làm một người mẹ tốt cám ơn mình vì những lần nói nói yêu con dù cảm giác mình không thể chịu đựng được nữa cám ơn

2.6.2.5.4. dạy lòng biết ơn cho trẻ nhỏ

2.6.3. Hy vọng

2.6.4. Hài hước

2.6.5. Đời sống tâm linh

2.7. 7. GRIT (bền chí)

2.7.1. là sự tổng hợp của KIÊN TRÌ & HY VỌNG

2.7.2. Introduction

2.7.2.1. LEAD-IN: never give up, nỗ lực, quyết tâm, không sự thật bại, đam mẹ, có mục đích rõ ràng, có kỉ luật...

2.7.2.2. PASSION + KIÊN TRÌ

2.7.2.2.1. ANGELA DUCKWORTH GRIT

2.7.2.3. cOX (1926)

2.7.2.3.1. kiên trì - nỗ lực

2.7.2.3.2. tin vào chính mình

2.7.2.4. NUÔI DƯỠNG GRIT

2.7.2.4.1. BỀN CHÍ = ĐAM MÊ + KIÊN TRÌ

2.7.2.4.2. Cái gì ảnh hưởng đến Grit? Grit là đặc điểm tự nhiên hay có thể học được? Grit và IQ không thật sự đối lập, vẫn cần IQ ở điểm xuất phát

2.7.2.5. Bền chính (Grit) giúp gia tăng

2.7.2.6. có mục đích rõ ràng

2.7.2.7. có kĩ luật

2.7.3. TEACHING GRIT

2.7.3.1. Lên tiết dạy

2.7.3.1.1. hs phải hiểu được hoàn cảnh sử dụng gọi tên được tính cách đó

2.7.3.2. công cụ

2.7.3.2.1. dự án kinh khí cầu được tạo thành từ những hạt nút trong một thời gian nhất định

2.7.3.2.2. học cụ cần sự kiên trì để hoàn thành _ hàm ẩn

2.7.3.2.3. hạt giống kiên trì , mỗi ngày nếu con tưới thì cây sẽ lớn lên

2.7.3.2.4. VIA CHARACTERS STRENGTH WOOP W = wish O = Outcome O = obstacle P = plan

2.7.3.2.5. vẽ tranh, câu chuyện

2.7.3.2.6. làm mẫu: kể về ước muốn của người dạy.

2.7.3.3. dự án toàn trường

2.7.3.3.1. các bé

2.7.3.3.2. phụ huynh

2.7.3.3.3. giáo viên

2.7.3.4. nhu cầu sở thích tư duy tăng trưởng

2.7.3.5. giáo dục dựa trên thực tế

2.7.3.5.1. dựa trên những hiện tượng trong cs

2.8. Làm cha mẹ dựa trên 24 điểm mạnh

2.8.1. Giới thiệu

2.8.1.1. 3 buổi chia làm 3 tuần tập trung vào thực hành

2.8.1.1.1. Thuc hành cho bản thân

2.8.1.1.2. Áp dụng để quan sát con cái

2.8.1.1.3. Ham học hỏi và biết ơn

2.8.2. Buổi 1

2.8.2.1. via là gì

2.8.2.1.1. - không phải là KHUYNH HƯỚNG TÍNH CÁCH, NẾT TÍNH CÁCH - Không cố định, nên 3 tháng làm một lần - không phải chuẩn mực đạo đức --> không được dùng để phán xét đạo đức

2.8.2.1.2. con thật là một đứa trẻ ham hiểu biết --> con là một em bé hiếu kì, con luôn tò mò về những điều mới và điều đó khiến con là một em bé ham hiểu biết

2.8.2.1.3. điểm mạnh tự nhiên vs điểm mạnh chưa bộ lộ cần phải rèn luyện

2.8.2.1.4. minfulness sychology

2.8.3. Buổi 2

2.8.4. Buổi 3

3. What is Via Character Strengths?

3.1. Your character strengths are the qualities that come most naturally to you.

3.2. Every individual possesses all 24 character strengths in different degrees, nhưng lại có sự tương quan với nhau, giving each person a unique character profile.

3.3. When you know your strengths, you can improve your life and thrive.

3.4. Research reveals that people who use their strengths a lot are 18x more likely to be flourishing than those who do not use their strengths.