Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NEOCLASSICISME by Mind Map: NEOCLASSICISME
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

NEOCLASSICISME

El Neoclassicisme recull la síntesi entre el pensament racionalista burgès de l’època i la defensa de l’absolutisme polític. Formes clàssiques, rigor formal. Els principis estètics del Neoclassicisme seguien els preceptes de la imitatio, de la bellesa de l’obra artística i del bon gust en la tria i l’organització dels materials que integraven l’obra. Pel que fa a la tragèdia neoclàssica, té un representant modèlic en Racine i segueix les anomenades tres unitats: d’acció, de lloc i de temps.                                  

Autors

Joan Ramis

Joan Ramis és un escriptor i erudit menorquí que destaca en el terreny de la tragèdia neoclàssica . És autor de la primera i la més important mostra del neoclassicisme en la literatura catalana Lucrècia escrita en versos alexandrins apariats.