Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

NEOCLASSICISME by Mind Map: NEOCLASSICISME
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

NEOCLASSICISME

El Neoclassicisme recull la síntesi entre el pensament racionalista burgès de l’època i la defensa de l’absolutisme polític. Formes clàssiques, rigor formal. Els principis estètics del Neoclassicisme seguien els preceptes de la imitatio, de la bellesa de l’obra artística i del bon gust en la tria i l’organització dels materials que integraven l’obra. Pel que fa a la tragèdia neoclàssica, té un representant modèlic en Racine i segueix les anomenades tres unitats: d’acció, de lloc i de temps.                                  

Autors

Joan Ramis