Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

La Literatura Dels Segles XVI - XVII by Mind Map: La Literatura Dels Segles XVI - XVII
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

La Literatura Dels Segles XVI - XVII

 

El Barroc

El Barroc era un moviment europeu que comprèn del tombant dels segles XVI-XVII fins al XVIII. Respongué a la crisi dels dos dogmes fonamentals del Renaixement: la confiada admiració pels antics i l'optimisme racionalista. A l'anterior percaça d'arquetipus s'oposà el retrat de la vida immediata, amb la qual cosa es produí una irrupció del vitalisme (la força serà preferida a la bellesa) i d'un naturalisme sense naturalitat, crispat. El tema del temps adquirí una importància cabdal. Estilísticament el literat barroc es llançà d'una manera deliberada a l'explotació dels recursos de la retòrica, de la sintaxi, de la versificació, a utilitzar sense mesura tots els recursos del seu art, sense témer de caure en l'artifici.

Autors

El Renaixement

El Renaixement era un moviment intel·lectual i estètic dels segles xv i xvi basat en la reivindicació (el renaixement) de la civilització clàssica grecollatina, que comportà la restitució, interpretació i anotació dels textos clàssics, l'assimilació de les idees i els valors que contenen, l'afany d'imitar els seus models literaris, arquitectònics i figuratius amb l'ambició de superar-los, l'exaltació de la dignitat de l'ésser humà i del seu paper a l'univers i una nova ordenació laica de la societat.

Autors

La Il·lustració

La Il·lustració era fruit del progrés de la ciència i del pensament que volien obrir la ment humana i allunyar-la de la superstició i de la tradició. Anàlisi i inducció foren els procediments emprats per a conciliar el positiu i el racional a través de formes sensualistes i empiristes; la relativització dels principis conduí, així, a plantejaments predialèctics, al refús de la transcendència i al materialisme; el conjunt, unit a un extraordinari interès per les ciències fisicoquímiques i biologiconaturals, originà alhora un gran progrés en el terreny tècnic i un vitalisme preevolucionista.

Francesc Mulet

Francesc Mulet va ser un escriptor satíric valencià.  L'any 1876, Constantí Llombart va intentar la recuperació de l'obra de Mulet, basant-se en manuscrits molt corruptes i de poc crèdit, editant un volum amb el títol Obres festives compostes segons antiga, general i molt raonable tradició, del pare Frances Mulet, frare profés dominico. És autor del famós Tractat del pet i se li han atribuït almenys dues comèdies satírico-eròtiques: Los amors de Melissenda i La infanta Tellina i el rei Matarot.

Joan Ramis i Ramis

Joan Ramis i Ramis, advocat, escriptor i historiador. Seguint la lectura del llibre Joan Ramis, un il•lustrat de la Menorca disputada, podem observar quatre etapes en l’evolució de l’obra de Ramis. Una primera etapa, que coincidiria durant la segona dominació britànica (1763-1781), és on l’activitat de Joan Ramis i Ramis fou més intensa. Per una banda, escrigué les obres dramàtiques neoclàssiques en les quals sap adaptar el català, amb una inusitada habilitat, els alexandrins apariats d'encuny francès: Lucrècia (1769), Armínda (1775), i Constància (1779). De l’altra banda, fou dels impulsors de la societat maonesa, on hi mantingué una intensa tasca intel•lectual fins a la seva dissolució el 1785.  Cal destacar el Resumen topográfico e histórico de Menorca (1784), per encàrrec de la Reial Acadèmia de la Història; Ensayo Latino-Menorquín de los tres reynos vegetal, animal y mineral (1788); y Pesos y Medidas de Menorca y su correspondencia con los de Castilla.