Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Feniks geschiedenis 1 vwo 4.2 ridders en horigen by Mind Map: Feniks geschiedenis 1 vwo                4.2  ridders en horigen
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Feniks geschiedenis 1 vwo 4.2 ridders en horigen

ridders: rovers en beschermers

hertogen en graven hadden tot taak in naam van de koning een deel van het land te besturen en te zorgen voor de rechtspraak.

het kasteel

sommige ridders hadden hun eigen kasteel, maar andere woonden op het kasteel van hun heer

het domein

het domein is een landgoed van een koning, edelman, bisschop of klooster. Het werd bewerkt volgens het hofstelsel:

een agrarische samenleving

deze samenleving was in de tijd van Grieken en Romeinen verdwenen

in een stedelijke-agrarische samenleving was landbouw het belangrijkste middel van bestaan, maar je zag ook wel steden met handel en als centra van bestuur