Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Feniks geschiedenis 1 vwo 4.2 ridders en horigen by Mind Map: Feniks geschiedenis 1 vwo               
4.2  ridders en horigen
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Feniks geschiedenis 1 vwo 4.2 ridders en horigen

ridders: rovers en beschermers

hertogen en graven hadden tot taak in naam van de koning een deel van het land te besturen en te zorgen voor de rechtspraak.

ook moesten zij de bewoners van het gebied beschermen tegen invallers en rovers en als de koning ten strijde trok schoten ze hem te hulp, hertogen en graven werden op hun beurt geholpen door ridders. Hun uitrusting bestond uit:, een zwaard, een lans, een helm, en later een harnas, een schild, een maliënkolder, een lang hemd van kleine ijzeren ringetjes, om deze ridderuitrusting te kopen, had je héél veel geld nodig, dus om ridder te worden heb je voldoende inkomsten nodig, daarom behoorden de meeste ridders tot de lage adel, veel ridders gebruikte hun macht om er zelf beter van te worden, dat was mogelijk, omdat de koning niet veel gezag had en omdat hij zijn leenmannen niet goed onder de duim kon houden, roofridders persten reizigers af en stalen de oogst van de boeren, de uitvalbasis van hun strooptochten vormde het kasteel

het kasteel

sommige ridders hadden hun eigen kasteel, maar andere woonden op het kasteel van hun heer

in de tijd van monniken en ridders waren de meeste kastelen nog versterkte hoeven: boerderijen met een kleine toren en daaromheen een omheining van houten palen en een gracht, pas in de late middeleeuwen werden er stenen kastelen gebouwd met hoge torens, kastelen werden vaak op een plek gebouwd dat moeilijk kon worden aangevallen: hoog op een berg of omringd met water

in de eerste plaats waren kastelen bedoeld om het gebied van een koning te verdedigen, maar ze dienden ook om zelf op rooftocht te gaan of kooplui hun spullen afhandig te maken., als je langs een kasteel ging, moest je tol betalen voor bescherming

het kasteel vormde vaak het middelpunt van het domein

het domein

het domein is een landgoed van een koning, edelman, bisschop of klooster. Het werd bewerkt volgens het hofstelsel:

de landbouwgrond was verdeeld in twee stukken, 1ste deel:, een kasteel of klooster met de akkers van de heer, het werk werd er gedaan door zijn knechten en de horigen, horigen waren soms afstammeling van slaven uit de Romeinse tijd die van hun meester een stukje land hadden gekregen om te bewerken om zo de productie te verhogen, andere stamden af van vrije boeren die hun grond in ruil voor bescherming hadden afgestaan aan een edelman of klooster, ook konden zij de oorlog ontlopen aangezien een vrije boer wel tot dienst in het leger kon worden geroepen, maar een horige niet., 2de deel:, de akkers van de horigen, ze waren verplicht een vast aantal dagen op het stuk grond van de heer te werken., verder moesten ze herendiensten verrichten:, zoals gebouwen van de heer onderhouden, hout sprokkelen, de gracht schoonhouden, goederen vervoeren, de horigen betaalden pacht door een deel van oogst aan de heer te geven., horigen mochten niet zonder toestemming van de heer het domein verlaten of trouwen, zo kon de heer zorgen dat er altijd genoeg arbeidskracht was op zijn domeinen

een agrarische samenleving

deze samenleving was in de tijd van Grieken en Romeinen verdwenen

er was nu weer een agrarische samenleving;, bijna alle mensen woonden op het platteland en leefde van de landbouw. De steden vervielen en de handel ging achteruit, het domein vormde in dit tijdvak een economische eenheid., bij het domein hoorden ook weidegronden, bossen en moerassen. Daar graasde het vee en verzamelde de boeren brandhout, op het domein was wel zo'n beetje alles wat nodig was om te leven: zelfvoorzienend of autarkie, want ieder domein had zijn eigen molen, visvijver, bierbrouwerij en smidse. en er was zelfs een kerkje., veel belangrijke heren hadden een paar van deze domeinen, waarin zijn familie, ridders en allerlei dienaren, trok zo'n heer van het ene naar het andere domein.

in een stedelijke-agrarische samenleving was landbouw het belangrijkste middel van bestaan, maar je zag ook wel steden met handel en als centra van bestuur