Nasiona Genetycznie Modyfikowane

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nasiona Genetycznie Modyfikowane by Mind Map: Nasiona Genetycznie Modyfikowane

1. Podsumowanie: Ludzkość przekracza granice moralności dążąc do samozagłady i śmierci natury. Człowiek staje się cyborgiem przyjmując sztuczne pożywienie.

2. Przegląd dyskusji na temat GMO :

2.1. Najczęściej przytaczane zalety :

2.1.1. „Prof. Tomasz Twardowski, przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, uważa, że nie można uniknąć wykorzystania GMO w gospodarce (ze względu na liczne, już osiągane), a bioekologia jest kluczem do rozwiązywania problemów, które pojawią się w przyszłości. Europa nie może znaleźć się poza głównym nurtem światowej nauki.”

2.1.2. „Ludzkość pracowała nad doskonaleniem roślin i zwierząt od niepamiętnych czasów – przypomina prof. Piotr Węgleński, biolog genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecne osiągnięcia są rezultatem badań nad DNA i efektem wykorzystania inżynierii genetycznej. Dzięki niej słyszymy o coraz to nowych sukcesach w różnych dziedzinach, w tym w hodowli i uprawie roślin. Np. powstają nowe rasy szybko rosnących świń, łososi. Hoduje się świnie, których organy można będzie wykorzystywać do przeszczepów. W medycynie trwają prace nad terapią genową przywracającą odporność. Są już pierwsze przykłady przywrócenia wzroku. Naukowcy pracują – z nadzieją na sukces – nad terapią genową w leczeniu nowotworów.”

2.1.3. „Jak mówi dr Krzysztof Niemczuk, dyrektor Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, nie stwierdza się różnic między żywieniem zwierząt paszą GMO a tradycyjną, tzn. że GMO nie mają toksycznego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Nie wykryto śladów transgenicznego DNA w tkankach i narządach zwierząt.”

2.1.4. „ Co będzie, gdy wejdzie w życie zakaz stosowania GMO do produkcji pasz? – pyta prof. Andrzej Kowalski, dyrektor IERiGŻ. I odpowiada – będzie źle. Polska należy do krajów, które muszą importować pasze białkowe dla potrzeb hodowli. Głównie jest to soja GM, bo innej na światowym rynku w istocie już nie ma.”

2.2. Wady GMO

2.2.1. nie wiadomo, jaki skutek spowoduje spożywanie większej ilości transgenicznych roślin; obecnie badania wykazują, że konkretna roślina czy produkt nie przynosi uszczerbku na zdrowiu, ale nie wiadomo jak zareaguje nasz organizm, jeśli w diecie pojawi się kilka produktów mających w składzie modyfikowane substancje

2.2.2. wielu ludzi jest alergikami na żywność roślinną, która produkuje białka chroniące je przed chorobami i szkodnikami. Genetycznie modyfikowane rośliny są w taki sposób zaprojektowane, aby produkować zwiększone ilości tych protein, dlatego ryzyko alergii wzrasta.

2.2.3. rośliny GMO zawierające gen warunkujący odporność na pestycydy mogą "przekazywać" swoje geny blisko rosnącym, dzikim, spokrewnionym z nimi roślinom. Przykładowo soja zmodyfikowana genetycznie może skrzyżować się ze spokrewnionymi gatunkami i w ten sposób przekazać swoją odporność na chemiczne środki chwastobójcze innym roślinom, w tym także samym chwastom. Powstałe w ten sposób „super chwasty” będą wymagały większego użycia toksycznych środków chemicznych do ich zwalczania.

2.2.4. Technologicznie zmutowane rośliny nie przyniosą korzyści rolnikom w biednych regionach świata. Tak samo, jak nie stać ich na stosowanie pestycydów, nie będą w stanie kupić sadzonek drogich roślin transgenicznych

2.2.5. Żywność zmodyfikowana ma mniejszą wartość odżywczą od żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych

2.2.6. Do tej pory dysponujemy garstką zweryfikowanych wyników badań dotyczących spożywania produktów genetycznie zmodyfikowanych. Jest jeszcze wiele niewyjaśnionych kwestii dotyczących słuszności ulepszania roślin i zwierząt oraz ich wpływie na środowisko i zdrowie człowieka. Długofalowe skutki wpływu GMO na ludzkie zdrowie są trudne do przewidzenia.

2.2.7. GMO nie jest rozwiązaniem dla problemów rolnictwa i głodu na świecie. Inżynieria genetyczna jest technologią wysoce skomercjalizowaną i narzucaną z góry przez wielkie korporacje. Obecnie handel tego typu ziarnem, paszą i żywnością skoncentrowany jest w rękach kilku międzynarodowych korporacji, które kierują się chęcią zysku. Zezwolenie na sprzedaż ziaren kukurydzy modyfikowanej w Polsce uzależni naszych rolników od dostawców - monopolistów. Udowodniono także, że problem głodu na świecie nie jest spowodowany jej brakiem, lecz niewłaściwą dystrybucją, twierdzi FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw

2.2.8. Zobacz też:

2.2.8.1. https://transgeniczneorganizmy.wordpress.com/category/lekarze-i-uczeni-o-gmo/

2.2.8.2. Kampania Stop Dla GMO w Polsce

3. Materiały filmowe dotyczące modyfikacji żywności:

3.1. Hodowla bez cenzury

3.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=rWElF7Tl7yY

3.2. Szokujące badania

3.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=wIXw-oNBLdU

3.3. Protesty w Stanach Zjednoczonych

3.3.1. https://www.youtube.com/watch?v=GjM4_K4M9pw

3.4. - Sprzeciw w Polsce

3.4.1. http://www.icppc.pl/antygmo/category/filmy/naukowcy/

4. Aktualne informacje określające stanowiska organizacji polskich i światowych na temat GMO:

4.1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie

5. • Model cybernetyczny GMO wg Dony Haraway

5.1. - Nasiona modyfikowane zgodnie z definicją cyborgów są w połowie sztuczne.

5.2. -Cyborg nie utożsamia się z naturą . Jest od niej lepszy. Wszelkie „wady ulegają naprawie”.

5.3. -Nasiona nie potrzebują natury by się rozwijać. Otoczenie dostępnych środków chemicznych pozwala im na dojrzewanie. Staja się przez to od niej niezależne w pewnym stopniu. Zapylenie, deszcz, chwasty – potrzeby i zagrożenia te powoli są eliminowane poprzez nowe możliwości modyfikacji.

5.4. -Są w pewnym sensie „niezniszczalne”.

5.5. -Rośliny te sprzyjają konsumpcjonistycznemu stylowi życia ludzi przez co zanika podział między człowiekiem a zwierzęciem. Wyższe wartości zostają wyparte poprzez proste czynności niegdyś służące przetrwaniu.

5.6. -Poprzez modyfikację zanika znaczenie podziału płciowości nasion.

5.7. -Powstaje obawa przed rozmyciem pojęcia tego co naturalne a sztuczne.

5.8. -Doskonałość jaką daje ingerencja w geny staje się wzorem do naśladowania dla „ułomnej” natury.

5.9. -Doskonałość ta może doprowadzić do całkowitego zniszczenia naturalnych roślin.

5.10. -Odporność na choroby.

6. Bibliografia

6.1. http://studioopinii.pl/marcin-makowiecki-naukowcy-popieraja-gmo/

6.2. http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/post_modern/postmodern_9.htm

6.3. http://www.wos.org.pl/gmo-ich-zalety-i-wady.html

7. Autorzy

7.1. Katarzyna Poddubiuk

7.2. Paulina Nilna Zarębska

7.3. Michalina Żeligowska

7.4. Krystian Trębski